Avaleht Keskkond Eagronom ja LHV alustasid süsinikujalajälje korvamise pilootprojekti
Eagronom ja LHV alustasid süsinikujalajälje korvamise pilootprojekti

Eagronom ja LHV alustasid süsinikujalajälje korvamise pilootprojekti

Innovaatiline Eesti iduettevõte Eagronom ja kliimaneutraalsuse poole liikuv LHV alustasid koostööd, millega LHV ostab Eagronomi värskelt väljatöötatud lahenduse kaudu süsinikukrediiti Eesti põllumeestelt, kes õhust süsinikdioksiidi mulda seovad ja sellega oma põldude mulla kvaliteeti parandavad.

Paljud põllumehed ei kasuta täna mulda parandavaid ja süsinikku siduvaid praktikaid, kuna näevad selleks vajalikes töödes lisakulu, mis tasub end ära alles pika aja jooksul. Eagronomi uus süsinikuprogramm pakub põllumeestele toetusmehhanismi, mis muudab mulda parandavad praktikad, nagu vahekultuuride kasvatamise või põhu põllule jätmise, kohe kasulikuks.

Teiselt poolt saavad ettevõtted programmi kaudu korvata süsinikujalajälge, toetades lisaks kasvuhoonegaaside vähendamisele ka toidutootmise jätkusuutlikumaks muutmist. Kui muld seob rohkem süsinikku, areneb mulla huumusekiht, mille tulemusel muutuvad põllud viljakamaks ja taimed kasvavad paremini. See omakorda annab võimaluse vähendada mineraalväetiste kasutamist. Tänu suuremale huumusekihile kasvab ka mulla niiskuse salvestamise võime, mis on kasulik nii liigniiskel kui ka põuasel ajal.

Eagronomi juhi Robin Saluoksa sõnul tuleb taimekasvatusest 15% kogu maailma kasvuhoonegaasidest, aga seda on võimalik vähendada läbi taastavate põllumajanduspraktikate. „Muld on peale ookeani suurim “süsinikupank” ja süsiniku sidumine mulda on olulise tähtsusega, et vältida kliimakatastroofi ja sellega kaasnevat majanduskahju. Süsinikuprogramm pakub põllumehele toetusmehhanismi, mille abil parandada mullakvaliteeti. LHV ja teised ettevõtted saavad meie programmiga liitudes soetada süsinikukrediiti, et muuta oma tegevused kliimaneutraalseks või lausa kliimapositiivseks,“ tutvustas Saluoks.

LHV ESG valdkonna juhi Ragne Maaseli sõnul on LHV otsustanud korvata kontoritegevusega seotud süsinikuemissioonid, mida ei õnnestu vältida ega vähendada, Eagronomi lahendus pakub aga head võimalust tegeleda keskkonnale kasuliku tegevusega just siinsamas Eestis. „Korvates osa oma kontoritegevuse süsinikujalajäljest läbi Eagronomi pilootprojekti, on meil hea ülevaade sellest, kuidas meie tegevused kõik korvamisele esitatud kriteeriumid täidavad. Samal ajal saame toetada kohaliku põllumajanduse jätkusuutlikkust. Meie toetusel saavad põllumehed teha keskkonnale kasulikke tegevusi, mis muidu jääksid tegemata,“ rääkis Maasel.