Avaleht Uudis EAS-i küsitlus: tööandjad ootavad riigilt paindlikumat välisvärbamispoliitikat
EAS-i küsitlus: tööandjad ootavad riigilt paindlikumat välisvärbamispoliitikat

EAS-i küsitlus: tööandjad ootavad riigilt paindlikumat välisvärbamispoliitikat

Work In Estonia teenuseid kasutanud ettevõtted on EAS-i programmi pakutud toega väga rahul, kuid näevad arenguvõimalusi välisvärbamisega seotud asjaajamises ja kohanemisega seotud teenuste kättesaadavuses.

Küsitlusest selgus, et välismaalaste huvi Eestis töötamise vastu on suur ja talentide Eestisse meelitamine on värbamise lihtsaim osa. „Eesti kui turvalise, madala bürokraatiatasemega ja digitaalselt arenenud riigi maine on jõudud kaugele, selle taga on järjepidev ja edukas rahvusvaheline turundustöö. Samas konkureerivad talentidele kõik riigid globaalselt ja Eesti turundamisega tuleb kindlasti jõuliselt jätkata,“ ütles Work In Estonia juht Anneli Aab.

Kuigi intervjuudest selgus, et ettevõtete hinnangul on välismaalaste huvi Eestis töötamise vastu suur ja talentide Eestisse meelitamine pigem lihtne, on murekohad seotud ühiskondlike hoiakutega laiemalt ja eluliselt oluliste teenuste kättesaadavusega, nagu näiteks perearstiteenus ja haridus.

Vähem kogenud tööandjate probleemid seondusid värbamise esmaste etappidega, näiteks sobivate töötajate leidmise ning elamis-, töölubade ja viisade taotlemisega seotud küsimustega. Kogenud välisvärbajad on vastava teenuse kas sisse ostnud või loonud endale vastava meeskonna ning tunnevad muret eelkõige töötajate kohanemise ja hoidmisega seotud küsimustes.

Tööandjad ootavad välisvärbamisega seotud protsesside suuremamahulist digitaliseerimist näiteks politsei- ja piirivalveametis, aga ka saatkondadest viisade taotlemisel, mis oli murekohaks just pandeemiatingimustes. Samuti ootavad tööandjad riigilt paindlikumat välisvärbamispoliitikat, näiteks lihtsamat värbamisprotsessi lühiajalise elamisloa või lühiajalise tähtajalise lepinguga värvatud välistöötajatele.

“Tööandjatel on ootus, et Work In Estonia koondaks erinevaid välisvärbamisega tegelevaid ettevõtteid ning aitaks vahendada tööandjate huve ja vajadusi riiklikule tasandile. Nende mõlemaga me ka tegeleme, tööandjate välisvärbamise toetamine ja teenuste arendus on üheks lähiaastate prioriteediks. Praegu saavad tööandjad kõige mugavamalt infot välisvärbamise kohta meie kodulehelt või Facebooki grupist, samuti on võimalik tellida postkasti meie temaatiline uudiskiri,” sõnas Aab.

Uuritavaks sihtrühmaks olid Work In Estonia tegevuste ja teenustega kokku puutunud ja/või teenuseid viimase kahe aasta jooksul kasutanud tööandjad. Valimi moodustasid 16 ettevõtet, kellest pooled olid välisvärbamises suurema kogemusega. Küsitluse viis läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE).