Avaleht Koos koroonast üle Erikomisjon käsitles ettevõtete toetamist kriisiajal
Erikomisjon käsitles ettevõtete toetamist kriisiajal

Erikomisjon käsitles ettevõtete toetamist kriisiajal

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon kuulas tänasel avalikul istungil selgitusi ettevõtete toetusmeetmete kohta Covid-19 kriisi ajal ja leidis, et Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) toetusmeetmed vajavad täiendavat auditit.

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles, et tänasel istungil esile kerkinud küsimuste raames palub komisjon kaaluda riigikontrollil nii täiendavate tegevusriskide kui ka finantsauditi läbiviimist. „Arvesse võttes riigikontrolli ülevaate järeldusi, palume MES-il esitada nimekirja laenusaajatest, laenumahtudest ja laenude üldtingimustest, mida kriisimeetmena laenudena välja makstud,“ ütles Reinsalu.

Reinsalu rõhutas, et toetusmeetmed olid vastavalt maaeluministeeriumi ja MES-i vahelisele leppele mõeldud koroonaviiruse levikust tingitud ootamatute likviidsusraskuste leevendamiseks, mitte aga rutiinse laenu refinantseerimiseks.

Komisjoni liikme Annely Akkermanni sõnul on kriisiabi meetmetest toetust saanud väga erinevad ettevõtted pea kõigist majandusvaldkondadest. „Erinevused toetust saanud ja mittesaanud ettevõtete majandusnäitajate vahel kõiguvad väga suures ulatuses, isegi kordades, seetõttu ei saa esitatud statistikale tuginedes väita, et toetusi oleks õnnestunud jagada kindlalt fokusseeritult,“ rääkis Akkermann.

Akkermann juhtis tähelepanu, et meetmete tingimusi koostama hakates ei olnud kellelgi selget teadmist, kuidas koroonapandeemia areneb, aga tuleviku tarbeks on mõtteainet küllaga: „Riigi raha peab olema kasutatud tõhusalt ja mõjusalt. Esitatud aruande põhjal ei saa seda kinnitada ega ümber lükata.“

Komisjonile jagasid selgitusi töötukassa, EAS-i, Kredexi, Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja riigikontrolli esindajad.