Avaleht Majandus Ettevõtjate ja ettevõtlusorganisatsioonide rahvusvaheline vahetusprogramm aitab luua uusi koostöösidemeid
Ettevõtjate ja ettevõtlusorganisatsioonide rahvusvaheline vahetusprogramm aitab luua uusi koostöösidemeid

Ettevõtjate ja ettevõtlusorganisatsioonide rahvusvaheline vahetusprogramm aitab luua uusi koostöösidemeid

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub looma uusi koostöösidemeid avanenud ettevõtjate ja ettevõtlusorganisatsioonide vahetusprogrammis. Programmi eesmärgiks on rikastada meie ning idapartnerlusriikide koostööd. Programmiga on oodatud liituma väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ning ettevõtlusorganisatsioonid. 

Vahetusprogrammiga soovitakse pakkuda ettevõtete tugiorganisatsioonidele ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete omanikele ja juhtidele mitmekesist vahetusprogrammi, et laiendada kontaktvõrgustikku, äritegevusi ning edendada koostööd. Ambitsioonikas ja osapooli rahaliselt toetav programm on suunatud koostöö edendamiseks Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja EL riikide vahel.  

Programmis osalemise tingimuseks on, et külastaja pärineb idapartnerlusriigist ja vastuvõtjaks on vabalt valitud EL riigi osapool, kus taotlemine ja grantide arv on piiratud – vahetusprogrammide toimumiseks perioodil veebruarist-maini 2023. Programmi vältel toimub kokku 50 vahetust ettevõtlustugiorganisatsioonide vahel ning 35 vahetust väikeste ja keskmise suurusega ettevõtja vahel. Ühe vahetuse kestvuseks on kuni kaks kuud. 

Arvestades praegust sissetungi Venemaale Ukrainas ja selle olukorra mõju Ukraina äriringkondadele, eelistatakse Ukraina VKE-de ja tugiorganisatsioonide taotlusi.  

Põhjuseid, miks programmiga liituda on mitmeid: idapartnerluse osalejatel võivad olla uued visioonid, erioskused või teadmised valdkonnas, mida võõrustaja ei valda, mis võib samuti täiendada vastuvõtva ettevõtte pädevusi. See on mõlemale poolele kasulik koostöö, mille käigus saavad mõlemad pooled avastada uusi turge või äripartnereid ning erinevaid äritegemise viise. Pikemas perspektiivis saavad osalejad kasu laiaulatuslikest võrgustike loomise võimalustest ja võimaluse korral otsustavad nad jätkata koostööd pikaajaliste äripartneritena. Ettevõtlusorganisatsioonide vahelise koostöö võimalik oodatav kasu võib lisaks olla protseduuride, tööriistade ja tööviiside teabe vahetamisest, samuti ettevõtetele osutatavate teenustega seotud parimate praktikate vahetamisest. 

Võimalikud huvilised Eestist võivad kaubanduskojaga otse ühendust võtta, et leida sobilik koostööpartner huvipakkuvas idapartnerlusriigis. Suurem taotluste arv olnud külastada soovivate idapartnerlusriikide poolelt ja väga oodatud on võimalikud Eesti koostööpartnerid vastuvõtvate partneritena.