1. Avaleht
  2. Hea Eesti asi
  3. FINANTSKIRJAOSKUS I Eleving Group avas finantskirjaoskuse platvormi
FINANTSKIRJAOSKUS I Eleving Group avas finantskirjaoskuse platvormi

FINANTSKIRJAOSKUS I Eleving Group avas finantskirjaoskuse platvormi

Eleving Group avas uue finantskirjaoskuse platvormi, millelt leiab testi, kus igaüks saab hinnata olemasolevaid laenukohustusi ja kontrollida oma finantsvõimekust. Uus finantskirjaoskuse platvorm on lisatud kõigi Eleving grupi Eestis tegutsevate kaubamärkide veebilehtedele.

Plarvormi loojad tõid välja, et kuigi Eesti inimeste finantskirjaoskus on aasta-aastalt paranenud, siis suurel osal ühiskonnast puuduvad endiselt põhiteadmised mõistlikust finantskäitumisest. See viib sageli liigsete kulutuste, ebaproportsionaalsete ja ebamõistlike laenukohustuste, finantsstressi ja vaesuse lõksu. Eleving Group koos Primero Finance Eestiga on välja töötanud uue finantskirjaoskuse platvormi, kus igaüks saab hinnata olemasolevate laenukohustustega toime tulemist; analüüsida, kas uued finantskohustused oleksid praeguse eelarve raames mõistlikud ning tutvuda nõuannetega eelarve koostamise, võlgade haldamise, säästmise, finantshügieeni ja palju muu kohta.

“Loodud platvorm on osa meie pikaajalisest strateegiast, mille üheks võtmeteemaks on tarbijate finantskirjaoskuse edendamine. Iga finantsteenuse pakkuja soovib teha koostööd haritud ja informeeritud klientidega, kes mõistavad raha haldamise põhimõtteid ning oskavad kriitiliselt hinnata finantstoodete võimalusi ja riske. Finantskirjaoskuse arendamine ei peaks jääma ainult tarbijate õlgadele. See on ka kõigi finantsvaldkonnas tegutsejate vastutus. Oleme võtnud endale kohustuse, et aastaks 2025 oleme tutvustanud finantskirjaoskuse põhitõdesid vähemalt 500 000 inimesele 14 riigis, kus meie kontsern tegutseb. Platvormi käivitamine Eestis on samm selle suunas,” ütles Eleving Grupi kontserni partnersuhete ja kommunikatsiooni juht Arturs Cakars.

Finantskirjaoskuse platvormil smart.eleving.com/et saab igaüks kasutada testi, mille abil hinnata oma praeguseid laenukohustusi või arvutada enda ja oma leibkonna finantsvõimekust. “Laenu tervisekontrolli” testis tuleb kasutajal vastata mõnele lihtsale küsimusele ning vastuste põhjal arvutatakse välja tema laenumaksete ja sissetuleku suhtarv. Finantsasutuste jaoks on see üheks kõige olulisemaks teguriks, mille järgi otsustatakse, kas laenu anda või sellest keelduda. Sama suhtarv aitab hinnata ka võimet tulla toime ootamatute finantsraskustega sattumata seejuures hätta igakuiste laenumakseta tasumisega. Testi tulemus annab ka hinnangu mitu kuud suudab inimene säilitada oma elatustaseme ja katta oma kulud olemasoleva eelarve piires. Finantsvõimekuse hindamise test aitab hinnata kasutaja või leibkonna laenumaksete ja sissetulekute suhtarvu, tegelikke elamiskulusid, säästude taset ja potentsiaalset igakuiste kohustuste summat, mida isikul või leibkonnal oleks võimalik täiendavalt võtta ilma märkimisväärsete riskideta oma eelarvele.

“Finantskirjaoskus on turvalise tuleviku alus. Kui puuduvad teadmised raha haldamise, finantseesmärkide saavutamise ja vastutustundliku kohustuste võtmise kohta, siis võivad inimesed kergesti sattuda finantsraskustesse. Finantseerimisettevõttena langetame otsuseid alati põhjalikult ja vastutustundlikult, et tagada kliendi võime täita oma kohustusi. Seega mõistame finantskirjaoskuse olulisust ja püüame anda oma klientidele vajalikke teadmisi ja vahendeid, et oma rahaasju paremini juhtida,” lisas Primero Finance Eesti tegevjuht Marti Küttis.

  • Finantskirjaoskuse platvormi blogist leiab arvukalt väärtuslikke nõuandeid eelarve planeerimise, säästmise, võlgade haldamise, elukalliduse tõusuga toimetulemise, laenukulude, krediidireitingu ja muude teemade kohta.
Head Uudised GoodNews