Avaleht Koos koroonast üle EVEA töötukassale: uued toetusmeetmed lahendagu ka vanad probleemid
EVEA töötukassale: uued toetusmeetmed lahendagu ka vanad probleemid

EVEA töötukassale: uued toetusmeetmed lahendagu ka vanad probleemid

EVEA saatis seoses uute piirangute kehtestamisega ja riigi lubatud täiendava toetusega töötukassa nõukogule nimekirja senise toetusmeetme probleemidest, mille parandamist ettevõtjad ootavad.

Valitsus tegi läinud neljapäeval töötukassa nõukogule ettepaneku ettevõtluskahjude korvamiseks eraldada raha palgatoetuseks. Töötukassa nõukogu, kuhu kahetsusväärsel kombel ikka veel ei kuulu Eesti suurima ettevõtlusorganisatsiooni EVEA esindaja, millele on EVEA juhtinud tähelepanu juba eelmisest valitsusest alates, lubas toetusmeetme tingimusi täpsemalt arutada sel nädalal.

„Seoses täiendava töötukassa toetusmeetme väljatöötamisega ettevõtjatele riigipoolsete piirangute kompenseerimiseks palume töötukassat arvestada toetuse tingimustes juba 9. veebruaril saadetud EVEA ettepanekutega. Tänaseks on lahendatud, ja loodetavasti ka uues meetmes riigiabi liigi probleem, kuid paljude ettevõtjate jaoks on väga oluline lahendada ka teised meie poolt tõstatatud probleemid,“ märkis EVEA president Heiki Rits.

Eelmisel nädalal lahendas valitsus Ritsi sõnul oma otsusega EVEA osutatud probleemi ehk lubas muuta Harjumaa ja Ida-Viru töötukassa juba väljamakstud toetusi Covidi riigiabiks.

Ettepanekud, mis aitaksid lahendada ettevõtjate probleemid uue toetuse taotlemisel

Ennekõike oleks vaja arvestada mitte ainult ettevõtja põhitegevusala, vaid ka kõrvaltegevusala, kui see on piirangutest mõjutatud ning sellest saadav käive on vähemalt 20% ettevõtte kogukäibest.

Kindlasti peaksid meetmest toetust saama nii FIE-d kui ka tööandjad, kes kasutavad muud töösuhtevormi kui tööleping (käsundusleping, juhatuse liikme leping). Viimaste puhul võiks toetuse arvestusbaasiks võtta sotsiaalmaksu summat konkreetsel perioodil.

Meetmes ei tohiks seada tagasiulatuvaid lisanõudeid toetuse saamisele üle selle, mis on sätestatud EL Riigiabi ajutises raamistikus või EV kriisiabi reguleerivas „üldmääruses”. Arvestada ettevõtja soovil ettevõtte 2020. aasta tegevusala, juhul kui võrreldes 2019. aastaga on toimunud muudatused. Mitte keelata deklaratsioonide parandamist peale mingit kuupäeva minevikus.

Kõik need ettepanekud on detailsemalt kirjeldatud EVEA 9. veebruari kirjas kolmele ministrile ja töötukassa nõukogule. Nendega arvestamine uue meetme tingimustes parandab oluliselt meetme kasutatavust ja tagab ettevõtjate võrdse kohtlemise kriisiabi kontekstis.