Avaleht Koos koroonast üle Kalapüügi- ja vesiviljelusettevõtjad saavad taotleda müügikäibe vähenemise hüvitist
Kalapüügi- ja vesiviljelusettevõtjad saavad taotleda müügikäibe vähenemise hüvitist

Kalapüügi- ja vesiviljelusettevõtjad saavad taotleda müügikäibe vähenemise hüvitist

Tänasest kuni 25. veebruarini saavad kõik kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlejad ja vesiviljelustoodete tootjad taotleda COVID-19 puhangust tingitud müügikäibe vähenemise hüvitamist. Toetuse taotlused tuleb esitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA).

Nii kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega kui ka vesiviljelustoodete tootmisega tegelevale ettevõtjale saab hüvitada koroonakriisist tingitud müügikäibe vähenemisest saamata jäänud tulu, mis tekkis ajavahemikul 1. juulist kuni 31. detsembrini 2020. aastal.

Vesiviljelussektori ettevõtjate müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetuse eelarve on 4 250 050 eurot. Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetuse eelarve on 965 720 eurot.

Toetust antakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 vahenditest. Sellest 75 protsenti makstakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi eelarvest ning 25 protsenti Eesti Vabariigi eelarvest.