Avaleht Majandus KANDIDEERIS 120 NAISJUHTI I Alustas naisjuhtidele suunatud kiirendi
KANDIDEERIS 120 NAISJUHTI I Alustas naisjuhtidele suunatud kiirendi

KANDIDEERIS 120 NAISJUHTI I Alustas naisjuhtidele suunatud kiirendi

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on ette valmistanud sihipärase projekti, keskendudes naisjuhtidele, kes soovivad treenida oma kriitilise mõtlemise, argumenteerimise ning avaliku kõnelemise ja läbirääkimise oskusi. Projekt viiakse ellu tihedas koostöös era- ja avaliku sektori üksustega.
Kiirendisse kandideeris kokku 120 naisjuhti, seda nii era-, avalikust kui ka kolmandast sektorist. Enim toodi välja, et põhjus kandideerimiseks oli juurde saada suhtlemis- ja motiveerimisoskust, teha tööd erinevate inimtüüpidega, olla meeste seas kuuldav ning treenida sõnaosavust. Vähem olulisem ei olnud ka kontaktide loomine teiste keskastme juhtidega ning kontaktivõrgustiku laiendamine.

Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja poolt läbiviidavast kiirendist võtab osa viis Telia Eesti naisjuhti. Kuigi Telia Eesti juhtkonnas on 50/50 sooline tasakaal saavutatud, on naisjuhtide osakaal ettevõttes tervikuna 47%, kellest paljud töötavad tugiteenuste ja eesliini üksustes. Telia personalidirektor Ingrid Viinapuu sõnul on ettevõtte eesmärgiks kaasata senisest enam naisjuhte ka tehnoloogia ja IT tööperedesse. “Karjäärimuutusteks tuleb ühelt poolt inspireerida ja julgustada, kuid teiselt poolt vajavad tulevased juhid praktilisi teadmisi ja oskusi väga erinevatest valdkondadest. Usun, et naisjuhtidele suunatud kiirendi programm annab positiivse tõuke, et aina enam naisi oleks valmis liikuma ka tehnoloogia ja IT valdkonnas keerukamate ja juhtivate rollide poole,” sõnas Viinapuu.

„Palusime kandidaatidel kirjutada lühidalt, mis kasu kiirendis osalemine neile tooks. Sealt joonistus väga selgelt välja, et naistel on end keeruline kehtestada, argumente kiirelt ja vastavalt olukorrale välja tuua ning neid veenvalt edasi anda, seda eriti kriitilistes olukordades. Mitmed tõid välja, et neil on keeruline end kehtestada meestekeskses töökeskkonnas,“ sõnas Piret Potisepp, Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktor, tuues välja, et 120 kandideerijat näitab selgelt, et vajadus naisjuhtide kiirendiks on olemas ja tehakse õiget asja.

“Rootsi saatkonnal on hea meel toetada Naisjuhtide kiirendit koos partnerite Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Telia ja Kanada saatkonnaga,” ütleb suursaadik Ingrid Tersman. “Loodan, et kiirendi annab suurepärase platvormi naisettevõtete juhtide toetava võrgustiku ülesehitamiseks Eestis.”

  • Kiirendisse olid oodatud kandideerima kõik naised, kes soovisid treenida oma argumenteerimise ning avaliku kõnelemise ja läbirääkimise oskusi.
  • Kiirendis on kesksel kohal SpeakSmartClub™ täiskasvanutele mõeldud treeningmetoodika, mille kohtumised kombineerivad argumenteeritud mõtlemis-, suhtlemis- ja veenmisoskuste omandamist ja nende oskuste regulaarset harjutamist. Lisaks toimuvad ava- ning lõpuüritus ning igakuised kohtumised tippjuhtidega erinevatest sektoritest.