Avaleht Äri Küsitlus: investeerimisotsuse tegemisel on riigi maine kriitilise tähtsusega
Küsitlus: investeerimisotsuse tegemisel on riigi maine kriitilise tähtsusega

Küsitlus: investeerimisotsuse tegemisel on riigi maine kriitilise tähtsusega

Eesti välisinvestorite seas läbi viidud küsitluse põhjal on investeerimisotsuse langetamisel kriitiliselt oluliseks valitud sihtriigi maine.

Eesti Välisinvestorite Nõukogu ehk FICE esimehe Heikki Mäki sõnul hindas üle 70% välisinvestoritest olulisimateks teguriteks investeerimisotsuste langetamisel selle, kui avatud on sihtriigi ühiskond ja kui kättesaadavad on sealsed ressursid. Seetõttu uuris nõukogu investorite tagasisidet Eesti mainele, haridusele, tööjõu kättesaadavusele ja maksusüsteemile ning bürokraatiale.

“Välisinvestorid on selgelt Eesti majanduse selgroog, sest neil on piisavalt finantse, et muutuda globaalse väärtusahela oluliseks osaks Eestis,” selgitas Mäki, kelle sõnul on välisinvestorid suutnud tulla koroonakriisist välja tugevana. Ligi poolte küsitletud välisinvestorite käive on jäänud samaks või koguni kasvanud. Üle poolte prognoosib aga käesolevaks aastaks käibe kasvu. 80% välisinvestoritest ei kasutanud kriisiajal pakutavaid tugimeetmeid ja vaid kolmandik pidi kriisi tõttu töötajate arvu vähendama.

Alates eelmise valitsuse võimuperioodist on Eesti maine investorite hinnangul langenud. See-eest on ärikeskkond jäänud neutraalseks ja selle puhul nähakse pigem tõusutrendi. Ometigi ootavad investorid ka stabiilsemat poliitilist keskkonda.

Samuti on näha Eestis jätkusuutliku ärikultuuri kasvutrendi, sest üle 70% küsitletutest peab oma äri ajamisel oluliseks ligipääsu rohelisele ja jätkusuutlikule energiale. Lisaks tõdes üle 70%, et valitsuse investeeringud roheenergiasse suurendaksid nende ärivõimalusi Eestis.

Kuigi Eesti tööjõu oskused olid ühed peamistest põhjustest, mis meelitasid välismaised ettevõtted oma protsesse Eestisse üle tooma, tõid investorid välja hariduse ja tööjõu oskuste teema kui ühe kõige kriitilisema, mida valitsusel tuleks järgneva paari aasta jooksul prioriteediks seada.

“Täna on oskustööjõu kättesaadavusega seotud väljakutsed Eestis kujunenud selgelt investoritekasvu üheks oluliseks piiranguks,” selgitas Mäki. Investorite sõnul peab valitsus seadma prioriteediks ka tööjõu sisserändega ja tööstussektoris puuduva tööjõu probleemidega tegelemise ja lahenduste leidmise.

Digitaliseerimine on üks paljudest olulistest teguritest, mis võimendab ümberõppe vajadust. Oluline on luua parem süsteem selle võimaldamiseks mitte ainult töötutele, vaid ka tööturul aktiivsetele inimestele, kes soovivad senist tegevusala vahetada.

Ühtlasi ootavad investorid läbipaistvaid regulatsioone, mis on investeeringute tegemisel Eestisse üheks peamiseks otsustamise aluseks. Sihtriigi maine kõrval on just äriajamise kulukus ja selgus teiseks välisinvestorite jaoks kõige olulisemaks otsustuskohaks. Eestil on stabiilse maksusüsteemi ja vähese bürokraatia osas positiivsed väljavaated ja mõistlik jätkata seni valitud sihil.

Eesti Välisinvestorite Nõukogu esitletud kokkuvõte põhines viimasel neljal aastal läbi viidud ulatusliku küsitluse viimase aasta tulemustel.