Avaleht Äri Linn võtab Tallinna Soojusest taas 2,8 miljonit eurot dividendi
Linn võtab Tallinna Soojusest taas 2,8 miljonit eurot dividendi

Linn võtab Tallinna Soojusest taas 2,8 miljonit eurot dividendi

Tallinna Soojuse nõukogu kiitis heaks äriühingu 2020. majandusaasta auditeeritud aruande ja juhatuse esitatud dividendi ettepaneku summas 2,8 miljonit eurot. Nõukogu esitab majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga kinnitamiseks ainuaktsionärile, kelleks on Tallinna linnavalitsus.

Ettevõtte juhataja Rainer Vakra sõnul makstakse reeglina dividendi välja kord aastas. „Hoolimata koroona-aastast kujunes Tallinna Soojuse majandusaasta edukaks ja soovime maksta välja samas suurusjärgus dividendi kui eelmisel aastal, mis on 2,8 miljonit eurot. Selle summaga oleks ettevõte enim dividendi maksev pealinna ainuomandis äriühing,“ rääkis Vakra.

„Tallinna kaugküttemajanduses on prioriteediks investeeringute suunamine soojusenergia tootmise parendamisele, ülekandevõrkude ja katlamajade renoveerimisele ning arendamisele ja seda me ka igapäevaselt läbi operaatorfirma teeme. Otse loomulikult on meie jaoks oluline ka keskkonnaohutuse nõuete järgimine ja kontroll ning see, et saaksime pakkuda pealinna tarbijale kvaliteetset teenust soodsate hindadega,“ lisas Rainer Vakra.

Äriühingu nõukogu esimees ja Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf tõdes, et nõukogu nõustus juhatuse ettepanekuga dividendi maksmise ja eduka majandusaasta osas. „Stabiilsed majandustulemused peegeldavad ühelt poolt aktsiaseltsi väga head arendustegevust ning teisalt seatud eesmärkide ja investeeringute õigsust. Kui muudes valdkondades on pandeemia negatiivne mõju ettevõtete majandustulemustele rohkem tuntav, siis soojamajanduses õnneks mitte. Oleme väga rahul oma rendi- ja operaatorfirma Utilitas Tallinna tööga ja investeeringutekavaga. Lepingupartner on aastate jooksul ettevõttesse toonud kindlasti rohkelt erialast oskusteavet. Tallinna Soojuse uue juhataja Rainer Vakra käe all loodame ka käesoleval aastal häid majandustulemusi saavutada. Ettevõtte efektiivne juhtimine ja hea koostöö leidmaks keskkonnasõbralikumaid tehnoloogiaid soojusenergia tootmisel aitavad kindlasti kaasa edukale ja aktiivsele Tallinna kaugküttemajanduse korraldamisele,“ sõnas Klandorf.

Nõukogu teeb Tallinna linnavalitsusele ettepaneku Tallinna Soojuse lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 2 077 136 eurot ja 722 864 eurot varasemate aastate jaotamata kasum, kokku 2 800 000 eurot, maksta välja dividendina aktsionärile.