Avaleht Määratlemata Maailma lõppu! Eestlaste küberturvalisuse ettevõte sõlmis lepingu Euroopa Kosmoseagentuuriga
Maailma lõppu! Eestlaste küberturvalisuse ettevõte sõlmis lepingu Euroopa Kosmoseagentuuriga

Maailma lõppu! Eestlaste küberturvalisuse ettevõte sõlmis lepingu Euroopa Kosmoseagentuuriga

Küberturvalisuse lahenduste looja Guardtime asub koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA) rakendama blockchain-tehnoloogiat kaugseireandmete tervikluse tagamiseks.

Guardtime Eesti juhi Ain Aaviksoo sõnul on lepingu sõlmimine ESA-ga suureks tunnustuseks, kuna tõestab Guardtime’i lahenduste usaldusväärsust ja vajalikkust tööks kosmosetööstuse andmebaasidega.

“Euroopa on teinud suuri investeeringuid Maa kaugseirega seotud satelliitidesse. Koostöös ESA-ga aitame teha kindlaks, et talletatud andmete terviklus on kiiresti ja tõhusalt kontrollitav, nii et nende põhjal oleks võimalik usaldusväärselt langetada tarku otsuseid ja pakkuda uusi teenuseid,” selgitas Aaviksoo.

ESA-ga sõlmitud lepingu esimene etapp viiakse ellu üheksa kuu jooksul, mis on aluseks pikaajalisele koostööle. Etapi raames aitab Guardtime tagada Maa kaugseireandmete kontrollitavuse ja kolmanda osapoolega seotud vaidluste korral andmete tõendatavuse, aga ka uue metaandmete vormi, mis näitab andmete päritolu, toob välja andmete töötlejad ja aja, mil tehti andmetesse muudatusi.

“Nii näiteks saab kindlustusvaldkonnas kasutada Maa vaatlusega seotud metaandmetest pärit infot erinevate kahjunõuetega seotud vaidluste korral. Samuti aitab blockchain-tehnoloogia tagada satelliitide süsteemioperaatorite lõpptarbijatele pakutavate toodete sisu ja metaandmete õigsuse. Ühtlasi aitab tehnoloogia näha soovi korral Maa vaatlusega seotud andmete üksikasjalikku töötlemisahelat ja selles osalejaid, et vähendada andmete töötlemisega kaasnevaid riske ja tõsta teenuse kvaliteeti,” selgitas Aaviksoo.

2018. aastal juba poole suuremaks kasvanud Guardtime alustab Aaviksoo sõnul nii käesoleva ESA kui ka teiste uute projektide lisandumise tõttu olulist laienemisetappi ja soovib meeskonda kahekordistada.

“Peame tempokalt meeskonda kasvatama, sest vajame nii olemasolevate kui ka uute projektide realiseerimiseks rohkem meeskonnaliikmeid alates disaineritest kuni IT-arhitektide ja arendajateni,” selgitas Aaviksoo ja kutsus kõiki huvilisi endast märku andma.

Guardtime on Eestis asutatud maailma suurim blockchain-tehnoloogial põhinevate küberturvalisuse lahenduste looja, mis aitab koheselt tuvastada erinevates digitaalsetes andmetes ja tarkades seadmetes tehtud muudatusi ja selle tulemusena pakkuda e-ühiskonnale usaldusväärseid lahendusi. Guardtime’i tehnoloogiat on integreeritud paljudesse Eestis kasutatavatesse e-teenustesse, nagu näiteks Riigi Teataja, Kinnistusraamat, Äriregister jm. Samuti teeb ettevõte koostööd nimekate rahvusvaheliste institutsioonidega, nagu maailma suurim kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin, USA sõjavägi, tehnoloogiaettevõte Ericsson jt.