Avaleht Määratlemata Tööandjate keskliit: ettevõtted peaks teadustegevusse enam investeerima
Tööandjate keskliit: ettevõtted peaks teadustegevusse enam investeerima

Tööandjate keskliit: ettevõtted peaks teadustegevusse enam investeerima

Eesti Tööandjate Keskliit tunnustab täna Kadriorus kõigi Eesti erakondade esimeeste antavat kirjalikku lubadust tõsta nelja aasta pärast teaduse ja arendustegevuse rahastus 1 protsendini SKT-st.

Keskliit on selle eest seisnud viimased aastad Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu liikmena ja seadnud teadusrahastamise suurendamise ka üheks kõige olulisemaks punktiks septembris välja antud manifestis „Ajaga võidu“.

Eesti ettevõtted investeerivad teadus- ja arendustegevusse vähe. Ettevõtlussektori selle valdkonna kulutuste suhe SKP-sse on kaks korda väiksem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Konkurentsieelist saab kasvatada vaid suurema innovatsiooniga. Maailmas toimuvad inimkonna areng ja  tehnoloogilised muutused avaldavad lähiaastatel märkimisväärset mõju kogu majandussektorile. Ettevõtlus peaks kasutama kodumaist ja rahvusvahelist teadmist ning Eesti teadus- ja arendustegevuse potentsiaali. Teadus- ja arendustegevusega tegelevad organisatsioonid peaks arvestama omakorda Eesti majanduse vajadustega, eriti tööstusvaldkonnas.

Keskliit tegi oma manifestis riigile järgmise ettepaneku: „Leppida erakonnaüleselt kokku, et riik suurendab teadus- ja arendustegevuse rahastamist kolme aasta jooksul 1 protsendini SKT-st ja edaspidi hoiab seda taset. Lisanduv raha tuleks suunata ainult neisse valdkondadesse, mis toetavad eelkõige Eesti majanduse ja ühiskonna arengut.“

„Meil on hea meel selle leppe sündimise üle, kuigi 2014. aastal vastuvõetud dokumendiga „Teadmistepõhine Eesti“ oleks pidanud selle 1 protsendi tasemeni juba ammu jõudma. Oluline on siinjuures ka meie ettepaneku teine osa: teadusele antavast lisarahast peaks kasu saama iga Eesti elanik. See raha peaks olema suunatud Eesti majanduse ja teaduse koostööle, mille kaudu suurendaks see Eesti heaolu kõige paremal viisil,“ kommenteeris keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

1917. aastal asutatud Eesti Tööandjate Keskliit on Eesti ettevõtteid ja majandusharuliite koondav katusorganisatsioon, mis esindab otse ja läbi haruliitude üle 1500 ettevõtte, mis on tööandjaks enam kui 145 000 töötajale. Tööandjate missiooniks on aidata kaasa Eesti majanduse kasvule ja inimeste elatustaseme tõusule.