1. Avaleht
  2. Majandus
  3. Majanduskomisjon toetas bürokraatia vähendamist meresõiduohutuse vallas
Majanduskomisjon toetas bürokraatia vähendamist meresõiduohutuse vallas

Majanduskomisjon toetas bürokraatia vähendamist meresõiduohutuse vallas

Riigikogu majanduskomisjon saatis esimesele lugemisele eelnõu, millega viiakse meresõiduohutuse seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega ning vähendatakse ettevõtjate ja isikute halduskoormust.

Majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul soovitakse eelnõuga muu hulgas vähendada bürokraatiat. „Nüüd on kätte jõudnud aeg, kus astume järgmisi samme laevade Eesti lipu alla toomisel, muutes seadusi ettevõtjasõbralikumaks. Nii kaobki meresõiduohutuse seaduse muutmisel näiteks mitmel tegevusalal tegevusloa kohustus või asendatakse see majandustegevusteate esitamisega. See on olnud nii ka mitmes meie lähiriigis ja see on taas üks põhjus, miks lipuriigi valikul võiks edaspidi vaekauss Eesti poole kalduda,“ rääkis Sester.

Ta lisas, et muudatustega leevendatakse ka turvanõudeid, millega vähenevad laevaomanike halduskoormus ja tööjõukulud „Näiteks ei nõuta enam kohalikus rannasõidus sõitvatelt üle 500se kogumahutavusega laevadelt ja alla 500se kogumahutavusega laevadelt, mis veavad üle 250 reisija, turvaülevaatuste läbimist, reederi ja laeva turvaülema ametikohti, laeva turvaplaani ja turvajuhendi koostamist ning nende Veeteede Ametiga ehk peatse Transpordiametiga kooskõlastamist ja turvaõppuste ning turvaharjutuste korraldamist,“ ütles Sester.

Majanduskomisjoni liige Annely Akkermann märkis, et lisaks asendatakse muudatustega senine nõue teha sadamarajatistele ülevaatus korra 12 kuu jooksul nõudega teha ülevaatust kord viie aasta jooksul. Tema sõnul pole Eestis igal aastal turvaülevaatust vaja teha, sest ohutusnõuete täitmise kontrollimine tagab ka vajalikele turvanõuetele vastavuse.

Eelnõuga suurendatakse ka õigusselgust ja arusaadavust meresõiduohutuse valdkonnas. Eelnõu vastuvõtmisel tagatakse meresõiduohutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste vastavus Euroopa Liidu ja rahvusvahelisele mereõigusele.

Meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE) on esimesel lugemisel 25. novembril.

Head Uudised GoodNews