1. Avaleht
  2. Majandus
  3. Minister kõneles Eesti Energia suveakadeemial
Minister kõneles Eesti Energia suveakadeemial

Minister kõneles Eesti Energia suveakadeemial

Rahandusminister Martin Helme esines Lääne-Virumaal toimunud Eesti Energia suveakadeemial ettekandega, kus tutvustas riigi kui omaniku ootusi riigiettevõttele järgmisteks aastateks.

Minister ütles ootusi tutvustades, et tänane valitsus peab ülioluliseks energiajulgeolekut, kus Eesti Energial on keskne roll. Läbi osaluse saab riik tagada omamaise elektritootmise mahus, mis tagab vähemalt keskmise tarbimise, samuti saab nii suunata energeetikasektori arengut, mis läbi arengukavade ja õigusaktide ei pruugi olla sama tõhus. „Eesti riik omab osalust Eesti Energias, sest energiamajandus on Eesti heaolu üks olulisi tagajaid, panustades majanduskeskkonna ja konkurentsivõime parandamisse,“ ütles minister. „Oluline on hoolitseda energiasektori pikaajalise elujõulisuse eest, et energiavarustus oleks tagatud heal tasemel ka aastate pärast.“

Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on elektri tootmises oluline olla konkurentsivõimeline ja mitmekesise elektritootmisportfelliga, mis võimaldab edukat tegutsemist elektri tootja, müüjana ning eksportöörina. „Selleks, et olla pikaajaliselt konkurentsivõimeline energia tootjana ja samal ajal vähendada keskkonnakoormust, on vältimatu moderniseerida põlevkivienergia tootmist, samuti mitmekesistada tootmisportfelli ja suurendada taastuvenergeetika võimsusi,“ rõhutas minister.

Samuti on riigi jaoks kriitilise tähtsusega, et vähemalt 2023. aastani oleks tagatud Eesti-sisene juhitav elektritootmisvõimekus 1000 MW ulatuses, et katta Eesti keskmist elektritarbimist.

„Kõige selle juures ei tohi unustada, et Eesti Energia on äriühing, mis peab omanikule andma kasumit. Riik peab oma äriühingutelt nõudma eeskujulikku ärikultuuri, efektiivset ja hästi toimiv ärimudelit. Eesti Energia puhul tähendab see, et kõik tema tegevusvaldkonnad on iseseisvalt samuti kasumis,“ lisas minister.

Minister nimetas, et riigil on plaan viia lähiaastatel läbi Enefit Greeni aktsiate avalik pakkumine ja börsil noteerimine.

Minister kinnitas, et praegune valitsus ei pea mõistlikuks põlevkivi kaevandamisest ja põlevkivienergeetikast väljumist, vaid eesmärk peaks olema innovaatiliste lahenduste abil selle olulise majandusharu viimine vastavusse tänapäevaste ootustega keskkonnasäästlikkuse vallas.

Üldised ootused Eesti Energiale on: kasvatada ettevõtte väärtust ja teenida stabiilset dividenditulu; energiajulgeolekusse panustamine;  vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimine, sh keskkonnamõju minimeerimine ja loodusressursside säästev kasutus; energiasektori moderniseerimine ja majanduslik jätkusuutlikkus riigi energia- ja kliimapoliitika elluviimiseks; panustada Ida-Virumaa arengusse; panustada valdkondlikku teadus- ja arendustegevusse ning teha rahvusvahelist koostööd.

Head Uudised GoodNews