1. Avaleht
  2. Uudis
  3. Pea pooled töötajatest leiaksid praegusega samaväärse töökoha mõne kuuga
Pea pooled töötajatest leiaksid praegusega samaväärse töökoha mõne kuuga

Pea pooled töötajatest leiaksid praegusega samaväärse töökoha mõne kuuga

Töövõtjad on muutunud töö leidmisel enesekindlamaks, selgus värskest CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri korraldatud küsitluse tulemustest. 18% töötajatest plaanibki lähiajal tööd vahetada.

Pea 9000 töövõtjat kaasanud küsitluses paluti vastajatel hinnata, kui kaua kuluks neil aega uue, praegusega samaväärse töökoha leidmisele. 46% vastajatest leidsid, et neil kuluks uue töökoha leidmiseks mõni kuu, neist 31% vaid paar kuud ja 15% kolm kuni neli kuud.

17% töötajatest võtaks uue töökoha leidmine rohkem kui mõne kuu – neist 8% viis kuni kuus kuud ja 9% rohkem kui pool aastat. Vaid 10% vastajatest tõi välja, et nemad ei suudakski praegusega samaväärset töökohta tööturult leida. Lisaks ei osanud 27% vastajatest hinnata, kui kaua neil töökoha leidmisele kuluks.

„Võrreldes 2020. aasta sügisega on töövõtjate enesekindlus töö leidmisel kasvanud – siis pidas mõne kuuga uue töökoha leidmist tõenäoliseks 41% töövõtjatest,“ tõi esile CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt ja lisas, et enesekindlust on märgata ka töötajate plaanides lähiajal tööd vahetada. Nimelt tõi pea viiendik töötajatest (18%) välja, et nad plaanivad järgmise kuue kuu jooksul tööd vahetada, mis on sarnane näitaja 2019. aastaga.

Rohkem kui kolmandik töötajatest jälgib tööpakkumisi või otsib aktiivselt tööd

38% töövõtjatest otsib ise aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi. Lisaks tõi tervelt 40% töötajatest esile, et kuigi nad ise aktiivselt uut tööd ei otsi, on nad siiski avatud tööpakkumistele.

Üldse ei otsi tööd ega ole ka tööpakkumistele avatud kõigest umbes viiendik (22%) töövõtjatest, mida on paar protsenti vähem kui möödunud aastal samal ajal.

„Töötajate valmisolekut tööd vahetada ja enesekindlust mõjutab tööandjate kasvanud värbamisaktiivsus, mis on taastunud eelmise kevade šokist. Koguni 42% töövõtjatest tõi välja, et nad on lähiajal saanud kutseid tööle kandideerimiseks,“ kirjeldas küsitlusi tulemusi Henry Auväärt.

Sagedamini on kandideerima kutsutud juhte ja tippspetsialiste, samuti oskustöölisi. IKT-eriala töötajatest kutsuti kandideerima pea kahte kolmandikku (63%). Rohkem oli kandideerimiskutseid saanud töötajaid veel ka õigusvaldkonnas, personalitöö-, ehitus- ja juhtimiserialadel.

Sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas Eesti suurimat tööturu- ja palgaküsitlust, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid. 2021. aasta kevadel korraldatud töötajate küsitlusele vastas 8963 töötajat ja tööotsijat.

Head Uudised GoodNews