1. Avaleht
  2. Uudis
  3. Põllumajandus-Kaubanduskoja uueks juhiks sai Ants Noot
Põllumajandus-Kaubanduskoja uueks juhiks sai Ants Noot

Põllumajandus-Kaubanduskoja uueks juhiks sai Ants Noot

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja uueks juhiks valiti valdkonda hästi tundev endine Maaeluministeeriumi kantsler Ants Noot, kes on ühtlasi ka Maaülikooli nõukogu esimees.

Põllumajandus-Kaubanduskoja vastne juht ütles lähiaastate ülesannetest rääkides, et koja üheks olulisemaks eesmärgiks on jätkuvalt oma liikmete huvide eest seismine. „Kõige suurem huvide eest seismise võimalus on osaleda aktiivselt põllumajanduspoliitika kujundamise protsessis, seda nii EL kui Eesti tasandil. Siin tuleb kindlasti kasuks minu varasem kantsleriks olemise kogemus,“ lausus Noot.

Teiseks suureks ülesandeks loeb Noot koja otseliikmete suurendamise küsimust. „Täna on palju maamajandus- ja põllumajandusettevõtjaid, kes ei kuulu ühtegi organisatsiooni, kuid kelle hääl võiks suuremalt kõlada,“ sõnas ta. „Ühtlasi kasutan võimalust, et tunnustada varasema juhi, Roomet Sõrmuse, pikaaegset panust koja tegemistes, mis annab mulle hea lähtepositsiooni valdkonna sõlmküsimustega tegelemisel,“ lisas ta.

Põllumajandus- ja kaubanduskoja nõukogu esimees Sivar Irval ütles, et Ants Nooda kandidatuuri kasuks rääkis mitmeid olulisi aspekte. „Eelkõige valdkonna hea tundmine ja suurettevõtete juhtimise kogemus,“ osutas Irval. „Näeme, et Noot saab aidata ellu viia mitmeid koja eesmärke, mis praegu põllumajandussektori ees seisavad. Kui loetleda neist mõned, mis ootavad lähitulevikus lahendamist, siis valimiste järgselt valitsust moodustavatele erakondadele koalitsiooni lepingusse sisendite andmine meie sektoreid käsitlevate punktide koostamiseks ning põllumajandusele, metsandusele ja toidutootmisele võimalikult soodsa rohekokkuleppe saavutamine ja selle ellu viimine,“ loetles Irval.

Noot kinnitas, et põllumajandusvaldkonna suureks teemaks võibki lugeda rohepöördega seotud väljakutseid. „Eesti on teadupärast võtnud kohustuse maa- ja metsakasutuse valdkonnas (LULUCF) saavutada täiendav 2,5 mln tonni suurune süsiniku sidumise eesmärk aastaks 2030. Eesmärk on küll teada, aga mil viisil see eesmärk saavutatakse, on ebaselge. Rakendusmeetmeid välja töötades on ülioluline, et ei kannataks põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime ja seeläbi ka Eesti toidujulgeolek, “ selgitas Noot. „Eesti toidutööstussektoris on tehtud häid investeeringuid ja meil toodetud toit on kvaliteetne ja tegevus keskkonnasõbralik. Meil on kohustus hoida kodumaise toiduga varustatuse taset ja osades valdkondades seda veelgi tõsta,“ avaldas ta.

Noot sõnas, et tänu põllumajandussektoris töötavatele inimestele võib Eesti inimene kindel olla, et saab kvaliteetset, keskkonnasõbralikku, omamaist toitu süüa. „Vaatamata keerulistele perioodidele, erinevate aega jooksul, oleme hästi hakkama saanud,“ kinnitas Noot.

Ants Noot alustab Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimehena tööd 16. jaanuarist 2023.

astate ülesannetest rääkides, et koja üheks olulisemaks eesmärgiks on jätkuvalt oma liikmete huvide eest seismine. „Kõige suurem huvide eest seismise võimalus on osaleda aktiivselt põllumajanduspoliitika kujundamise protsessis, seda nii EL kui Eesti tasandil. Siin tuleb kindlasti kasuks minu varasem kantsleriks olemise kogemus,“ lausus Noot.

Teiseks suureks ülesandeks loeb Noot koja otseliikmete suurendamise küsimust. „Täna on palju maamajandus- ja põllumajandusettevõtjaid, kes ei kuulu ühtegi organisatsiooni, kuid kelle hääl võiks suuremalt kõlada,“ sõnas ta. „Ühtlasi kasutan võimalust, et tunnustada varasema juhi, Roomet Sõrmuse, pikaaegset panust koja tegemistes, mis annab mulle hea lähtepositsiooni valdkonna sõlmküsimustega tegelemisel,“ lisas ta.

Põllumajandus- ja kaubanduskoja nõukogu esimees Sivar Irval ütles, et Ants Nooda kandidatuuri kasuks rääkis mitmeid olulisi aspekte. „Eelkõige valdkonna hea tundmine ja suurettevõtete juhtimise kogemus,“ osutas Irval. „Näeme, et Noot saab aidata ellu viia mitmeid koja eesmärke, mis praegu põllumajandussektori ees seisavad. Kui loetleda neist mõned, mis ootavad lähitulevikus lahendamist, siis valimiste järgselt valitsust moodustavatele erakondadele koalitsiooni lepingusse sisendite andmine meie sektoreid käsitlevate punktide koostamiseks ning põllumajandusele, metsandusele ja toidutootmisele võimalikult soodsa rohekokkuleppe saavutamine ja selle ellu viimine,“ loetles Irval.

Noot kinnitas, et põllumajandusvaldkonna suureks teemaks võibki lugeda rohepöördega seotud väljakutseid. „Eesti on teadupärast võtnud kohustuse maa- ja metsakasutuse valdkonnas (LULUCF) saavutada täiendav 2,5 mln tonni suurune süsiniku sidumise eesmärk aastaks 2030. Eesmärk on küll teada, aga mil viisil see eesmärk saavutatakse, on ebaselge. Rakendusmeetmeid välja töötades on ülioluline, et ei kannataks põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime ja seeläbi ka Eesti toidujulgeolek, “ selgitas Noot. „Eesti toidutööstussektoris on tehtud häid investeeringuid ja meil toodetud toit on kvaliteetne ja tegevus keskkonnasõbralik. Meil on kohustus hoida kodumaise toiduga varustatuse taset ja osades valdkondades seda veelgi tõsta,“ avaldas ta.

Noot sõnas, et tänu põllumajandussektoris töötavatele inimestele võib Eesti inimene kindel olla, et saab kvaliteetset, keskkonnasõbralikku, omamaist toitu süüa. „Vaatamata keerulistele perioodidele, erinevate aega jooksul, oleme hästi hakkama saanud,“ kinnitas Noot.

Ants Noot alustab Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimehena tööd 16. jaanuarist 2023.

Head Uudised GoodNews