Avaleht Uudis Põllumajanduse aastanäitusel toimub täna konverents maheturust
Põllumajanduse aastanäitusel toimub täna konverents maheturust

Põllumajanduse aastanäitusel toimub täna konverents maheturust

14. oktoobril algusega kell 13 toimub Eesti põllumajanduse aastanäituse raames Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja konverents “Maheturg 2021: mahetooraine väärindamise võimalused ja kitsaskohad”, millest tehakse videoülekanne.

„Mahepõllumajandus on Eestis jõudsalt kasvanud. Meie mahesektor paistab paraku aga silma ka selle poolest, et kuigi mahepinna osakaal on Euroopa riikide võrdluses suur, siis toodetud mahetooraine väärindamine toimub suhteliselt vähesel määral. Peame analüüsima sektori arenguid ja valikuid tulevikuks ning otsima vastust küsimusele, kas mahetooraine suurem väärindamine suudab anda uue arengutõuke Eesti mahepõllumajandusele,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Konverentsil analüüsitakse Eesti olukorda rahvusvahelises kontekstis ja otsitakse võimalusi, kuidas suudaksime üha enam liikuda mahetooraine tootjast mahetoodete väärindajaks ja väärindatud mahetoodangu eksportijaks. Konverentsil on olulisel kohal ettevõtjate praktilised kogemused. Osalejatele antakse ülevaade turusuundumustest mahetootmise erinevates sektorites.

Mahemajanduse tervikprogrammis võeti eesmärk mahemajanduse terviklikuks arendamiseks, mis võimaldaks mahemajanduse muuta arvestatavaks majandus- ja ekspordiharuks, suurendada Eesti ettevõtete lisandväärtusega toodete eksporti ning luua eeldused uute töökohtade tekkeks. Uue ÜPP rakendusperioodi eel on oluline tutvustada ettevõtjatele ka uue strateegiakava võimalusi mahetootmise arendamiseks ja arutada, kuidas strateegiakava meetmete abil jõuaks rohkem mahetoitu tarbijate toidulauale.

Mahepõllumajanduslikku maad oli 2020. aastal kogu Eesti põllumajandusmaast 22% (223 813 ha). Mahetootmisega tegelevaid põllumajandusettevõtteid oli 2050, neist 1133 pidasid ka loomi. Kontrollitud looduslikke korjealasid oli 447 271 hektarit ja korjega tegelejaid 57. Mahetootmisega alustas möödunud aastal 123 uut tootjat ja selle lõpetas 133 ettevõtet. Maheettevõtete keskmine pind jäi samaks nagu eelmisel aastal – keskmiselt oli maheettevõttes 109 hektarit mahepõllumajandusmaad. Üle 1000 hektari oli mahemaad 20 ettevõttel.

Konverentsi päevakava leiab siit. Konverentsi korraldamist toetab Euroopa Liit. Konverentsil osalemine on tasuta. Konverentsi modereerib SA Eesti Maaülikooli Mahekeskuse juhataja Elen Peetsmann.