1. Avaleht
  2. Majandus
  3. RAPORT I Ettevõtjate võimalused andmete väärindamisest tulu teenida tulevikus laienevad
RAPORT I Ettevõtjate võimalused andmete väärindamisest tulu teenida tulevikus laienevad

RAPORT I Ettevõtjate võimalused andmete väärindamisest tulu teenida tulevikus laienevad

Euroopa Liidu andmestrateegia rakendumine muudab väga oluliselt andmemajanduse mängureegleid, selgub Arenguseire Keskuse lühiraportist „Mida toob Eesti jaoks kaasa Euroopa Liidu „suur viisik“ ehk uued andmevaldkonna õigusaktid?“. Eestile tooks see võimaluse saada rohkem tulu andmete väärindamisest.

„Euroopa Liidus on andmemajandust puudutavad õigusaktid ja mõisted kohati ebamäärased, mis takistab andmete kasutuselevõttu ning nende toel uute teenuste või toodete arendamist,“ ütles Arenguseire Keskuse ekspert Johanna Vallistu. „Strateegia toel püütaksegi soodustada andmete kasutuselevõttu ja luua aastaks 2035 ühtne Euroopa Liidu andmeturg ning saavutada maailmas juhtpositsioon andmemajanduses. Samas on väga oluline Euroopa Liidu kontekstis pidada silmas, et üksikisik peab säilitama õiguse ja kontrolli oma andmete üle.“

Strateegiaga on seotud mitmed uut õigust loovad algatused ehk n-ö „suur viisik“ (Big Five): andmehalduse määruse (Data Governance Act, DGA) ja andmemääruse (Data Act, DA), aga ka tehisintellekti määruse (Artificial Intelligence Act, AIA), digiturgude õigusakti (Digital Markets Act, DMA) ning digiteenuste õigusakti (Digital Services Act, DSA) ettepanekud.

„Eesti jaoks tähendab „suur viisik“ lühiajaliselt märkimisväärseid kulutusi uute reeglitega vastavuse saavutamiseks nii riigile kui ettevõtetele. „Pikas plaanis on aga oodata Euroopa Liidu uue õigusraamistiku positiivset mõju ühenduse ja Eesti andmemajandusele,“ rääkis Vallistu. „Uued meetmed elavdavad aastaks 2035 tõenäoliselt andmevahetust nii sektorite sees kui ka vahel, nii riikide sees kui ka piiriüleselt. Mängureeglid Euroopa andmemajanduses on väga olulistes aspektides muutumas ning Euroopa Liit on liikumas punkti, kus ükski riik ega piirkond pole kunagi varem olnud.“

Head Uudised GoodNews