Avaleht Majandus Riik arutas idufirmaga jagamismajandust
Riik arutas idufirmaga jagamismajandust

Riik arutas idufirmaga jagamismajandust

Sellel nädalal kohtusid idufirma Helpificu eestvedamisel sotsiaalministeeriumi, majandusministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti, Tallinna tervishoiuameti, töötukassa, puuetega inimeste koja ja Tallinna linnavalitsuse esindajad.

Helpificu kaasasutaja ja tegevjuht Keiu Roosimägi tutvustas IKT (informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia) ja jagamismajanduse platvormide võimalusi. Üks kohtumise eesmärke oli arutada võimalusi, kuidas tuua sotsiaalhoolekandesse, kus valitseb tugev iseseisva elu teenuste (isiklik abistaja, transport, abi kodustes toimingutes) defitsiit, lisaressursse inimkapitali näol, ja kuidas saaksid töötud osaleda tööturul jagamismajanduse põhimõttel töötuskindlustusstaatust ja sellega kaasnevaid toetusi kaotamata.

Eestis kui e-riigis on väga tugev iduettevõtete ökosüsteem. Digitaaltsunami on läbinud panganduse, transpordi, majutuse jne, samas kui sotsiaalne sektor on nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil jäänud vaeslapse rolli. “Digitehnoloogia annab kodanikele tagasi nende hääle ja võimu ning seeläbi suureneb ka kodanike usaldus riigi vastu,” usub Roosimägi.

Üheks digitaalse kultuuri märksõnaks on vaba turg teenuste osutamisel ja tarbimisel. Tehnoloogia areng võimaldab kokku viia tarbijad ja pakkujad ning soodustab turu tekkimist väga suurel skaalal. Majandusele tervikuna tekitab jagamismajandus pigem turgu juurde, meelitades ligi neid, kes varem antud teenust ei kasutanud (liiga kõrge hind, ebamugav tarbida, toote/teenuse mittesobivus vms). Digitaalsed platvormid on globaalselt kiiremini ja lihtsamini skaleeritavad kui offline-lahendused.

Täna on erivajadusega inimestel nt isiklike abistajatega lepingulised suhted, kuid alternatiivseks lahenduseks on isiklik eelarve. „Ei ole vaja üle reguleerida erivajadusega inimese elu. Erivajadusega inimestel on õigus võtta vastu otsuseid ja kasutada oma isiklikku eelarvet vastavalt oma vajadustele – selles seisnebki iseseisvus,” rõhutab Roosimägi.

Helpificu kaks toodet on inimeselt inimesele lahendus ja kolmnurklahendus, mis aitab spetsialistidel luua tugivõrgustiku abivajajate, vaimse tervise häirega inimeste või eakate ümber. Milleks Helpific veel hea on? Omastehooldajad soovivad aeg-ajalt puhata, veebiplatvormi kaudu on võimalik aga tellida paariks tunniks abistaja. Vahel on soov erivajadusega inimesel minna kontserdile, aga sotsiaaltöötaja ei tule kaasa, sest tema tööpäev on läbi.

Andmeplatvormide turvalisus on tagatud ID-kaardiga autentimise kaudu. Võimalik on teenuseosutajaid kommenteerida. Kiire tagasisidestamine võimaldab platvormiomanikul disainida teenuseid vastavalt tarbija vajadustele. Teenused on nähtavad.