Avaleht Koos koroonast üle Riik maksab piima- ja sealihasektorile erakorralise toetusena 5,5 miljonit
Riik maksab piima- ja sealihasektorile erakorralise toetusena 5,5 miljonit

Riik maksab piima- ja sealihasektorile erakorralise toetusena 5,5 miljonit

Valitsuskabinet toetas maaeluministri ettepanekut eraldada piima- ja sealihasektori tootjatele pandeemiast tulenevate turuarengute ja tootmiseks vajalike sisendite hinnatõusu negatiivsete mõjude leevendamiseks erakorralise toetusena 5,5 miljonit eurot.

„Kuigi selle aasta alguses näitasid põllumajandussaaduste hinnad pärast COVID-19 põhjustatud langust taastumise märke, pole kokkuostuhinnad loomakasvatuses praeguseks siiski soovitud taset saavutanud, mis seab ettevõtjad keerulisse olukorda. Lisaks mõjutab ettevõtjate kuludega toimetulekut tootmiseks vajalike sisendite, eelkõige ostusööda- ja energiahindade oluline kallinemine. Peamised põllumajandussektorid, kus kasumlikkus on pöördunud negatiivseks, on piima- ja sealihatootmine,“ lausus maaeluminister Urmas Kruuse.

Toetuse maksmiseks on vaja taotleda Euroopa Komisjonilt riigiabi luba. Praegune riigiabi ajutine raamistik kehtib 31. detsembrini. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku pikendada riigiabi ajutist raamistikku 30. juunini 2022.

Toetuse maksimaalne suurus ühe ettevõtja kohta on 225 000 eurot. Kui taotleja on ületanud riigiabimäära, antakse toetust vähese tähtsusega abina. Toetuse suurus ühe ettevõtja kohta vähese tähtsusega abina antava toetuse puhul ei tohi ületada 25 000 eurot. Seega on maksimaalne võimalik toetus ettevõtja kohta 250 000 eurot. Piirmäära puhul ettevõtja kohta võetakse arvesse erinevate abiandjate poolt riigiabi ajutise raamistiku alusel antud abi.

Täpsemad toetustingimused töötatakse välja lähiajal. Toetuse menetlemisega hakkab tegelema Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).