1. Avaleht
  2. Majandus
  3. Turvalise Ostukoha märgist kannab ligi 200 e-poodi
Turvalise Ostukoha märgist kannab ligi 200 e-poodi

Turvalise Ostukoha märgist kannab ligi 200 e-poodi

E-kaubanduse Turvalise Ostukoha kvaliteedimärgise on välja teeninud ligi 200 Eesti veebipoodi, kes vastavad laitmatu teenindustaseme nõuetele.

Märgist väljastab ja e-poe tingimustele vastavust monitoorib Eesti E-kaubanduse Liit, kes teeb selleks koostööd ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA). Turvalise Ostukoha usaldusmärgise kandjate nimekiri on siin.

„Tegemist on usaldusmärgiga, mille olemasolu on igal veebiostlejal mõistlik kontrollida,” ütles Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät. „Turvalise Ostukoha usaldusmärgis kinnitab, et e-pood on ostlejate jaoks mugav ja kvaliteetse teenindusega – vastab tagastus-, taganemis- ja garantiinõuetele, kuvab hindu ning ühikuid korrektselt, kõik müügi- ja transporditingimused vastavad seadustele ning panganõuetele, isikuandmed on hästi hoitud. Märgist kandvate e-kauplejate puhul ei pea ostja muretsema, kas kaupmees aktsepteerib 14-päevast tagastamisõigust, kannab kauba tagastamisel kogu raha tagasi ning kuvab ostu tehes kõiki vajalikke linke ja blankette.

Kui pood vastab 100% kõigile tingimustele, siis väljastab liit usaldusmärgise. Märgise olemasolu on seega kasulik nii veebipoele, sest aitab kvaliteedimõõdikud täpselt paika seada ja seeläbi konkurentsieelise saavutada, kuid see võimaldab ka tarbijatel hõlpsamalt orienteeruda. 

Igal aastal tuvastab TTJA sadu e-poode, kes eiravad e-poodidele kehtestatud reegleid, kusjuures suur osa teeb seda teadmatusest. Turvalise Ostukoha märgise teeninud ettevõtted on läbinud põhjaliku hindamise. Eesti E-kaubanduse Liit kontrollib märgisega tähistatud poode pidevalt, seega saab klient olla kindel tingimustele vastavuse ajakohasuses.

Vaid 1% e-poodidest, kes on taotlenud Turvalise Ostukoha usaldusmärgist, on selle saanud kohe nii, et e-poes poleks olnud vaja teha muudatusi. See näitab ka märgise olulisust turul ning annab tarbijale kindluse, et antud e-pood on teadlik kohustustest ning täidab ja kaitseb kõiki tarbijaõigusi,” rääkis Väät.

Turvalise Ostukoha usaldusmärgisega e-poed on kohustatud märgise logo kuvama veebipoe esilehel, kus see on ostjatele lihtsasti leitav. Logo peab olema lingitud Eesti E-kaubanduse Liidu lehele, kus ostja saab kontrollida, kas e-poel on õigus märgise kandmiseks.

Kui e-poest ei leia Turvalise Ostukoha märgist, siis tasub kontrollida, kas e-pood on registreeritud Eestis või mõnes muus riigis ja mis andmeid ta enda kohta avaldab. Euroopa Liidus registreeritud e-poodidel on seadusega ette nähtud andmete avaldamine, mis võimaldab neid identifitseerida. E-poe veebilehel peab kindlasti olema järgmine teave: ettevõtte nimi ja asukoht ning e-posti aadress ja telefoninumber, kuhu probleemide puhul pöörduda. Kauba tagastamise, pretensiooni esitamise ja garantii tingimused, mis tingimustel tagastatakse sobimatu kaup ning kes kannab tagastamiskulud. Nende andmete puudumisel ei ole tegemist seadusekuuleka kauplejaga. Enne ostu sooritamist tuleks kindlaks teha, kas müüjaks on juriidiline või eraisik. Kui müüja on eraisik, siis ei laiene ostule või teenuse tellimisele seadusest tulenevad tarbijat kaitsvad sätted ja tarbijaõigused – näiteks pretensiooni esitamise õigus, 14-päevane taganemisõigus jms. Sama probleem tekib, kui osta väljaspoolt Euroopa Liitu, sest siis ei pruugi kehtida tagastamisõigus.

Eestis on üheksa inimest kümnest e-ostlemisega kokku puutunud ning kolmveerand Eesti elanikkonnast teeb e-oste aktiivselt. E-ostlemine kasvas Eestis eelmisel aastal 34% ning eestlased tegid e-poodidest oste juba 3,5 miljardi euro eest. E-kaubandus moodustab meie jaekaubanduse kogukäibest juba ligi 25%.

  • Eesti E-kaubanduse Liit on katusorganisatsioon, kuhu kuulub üle 500 ettevõtte. Liit korraldab ka veebipoodide populaarset ühiskampaaniat E-smaspäev.
Head Uudised GoodNews