Avaleht Äri Uuring 30 Eesti ettevõtte juhtide seas: kuidas saadi kriisis hakkama?
Uuring 30 Eesti ettevõtte juhtide seas: kuidas saadi kriisis hakkama?

Uuring 30 Eesti ettevõtte juhtide seas: kuidas saadi kriisis hakkama?

Uuuring 30 Eesti ettevõtte tippjuhtide seas viitas ootuspäraselt, et enim väljakutseid esitas pandeemiast tingitud kriis noortele juhtidele nii inimeste kui ka liikviidsuse tõhusal juhtimisel.

Hiljuti ametisse astunud juhid olid eelmistest kriisidest karastamata ja seetõttu eriti raskes olukorras, sest sisenesid kriisi majanduse laineharjal. „Kui eelnevad kriisid on pannud surve alla likviidsuse juhtimise ja turul toimuva, siis praegune surus nurka ka kõik, mis on otseselt inimestega seotud. Tootmine, tarneahelate kindlus, koostööpartnerite töökindlus – igalt poolt vaatas vastu eriolukord,“ kirjeldas advokaadibüroo Ellex Raidla partner Risto Vahimets.

Samas panustasid nii noored kui ka kogenud juhid kriisis lahenduste otsimisel võrdselt digilahendustele ja olid ka altid pandeemia alguses ootele pandud investeeringute jätkamisel arendustöösse. „Seega ei saa öelda, et noored oleks hätta jäänud. Pigem väljendus see hinnang ilmselt isiklikus stressitasemes,“ ütles Vahimets.

Redgate Capitali partneri Valeria Kiiski sõnul märgiti väga suureks väljakutseks töötajatega hea kontakti hoidmist ja positiivse tööõhkkonna säilitamist. „Tegelikult on see heaks märgiks, et meie juhid on oma hoiakutes palju küpsemaks muutunud ning mõistetakse inimeste enesetunde ja sisekliima otsest seotust tulemustega, eriti rasketel aegadel. Sisekommunikatsiooni rolli täiendav kaal ja koostöö korraldamine uues situatsioonis nõudsid palju lisatööd ja keskendumist,“ ütles Kiisk.

Juhtide tagasiside kohaselt säilitas enamik ettevõtetest pakkumise klientidele ka siis, kui see nõudis kohandamist ja investeeringuid kontaktivabadesse lahendustesse. Kuigi pandeemia algus pani paljusid investeeringuid ja arendustöid peatama, siis vastanutest pea pooled tulid juba aasta teises pooles välja uute teenuste või toodetega. Valimis oli ka neid ettevõtteid, kes suutsid pandeemia ajal kogu oma ärimudeli üle vaadata. Arendused, mis olid ettevõtete jaoks lähiaastate perspektiiv, tehti nüüd kiiremas korras ära. Investeeriti eeskätt süsteemidesse, et olla jätkuvalt võimeline teenindama kliente ja võimaldada töö tegemist olukorras, kus meeskond on mööda Eestit või lausa erinevaid riike laiali.

Kuigi ükski vastanutest ei toonud eraldi välja, et raha ei ole saada, ei olnud ettevõtjate vahel üksmeelt finantseerimistingimuste arengusuuna osas. Mõned vastajad märkisid, et finantseerijad ja eeskätt pangad on muutunud ettevaatlikumaks ja tagatise roll rahastuse saamisel tähtsamaks. Samas tõid paljud välja, et raha on heade plaanide rahastamiseks jätkuvalt olemas ja paranenud pangafinantseerimisele on lisandunud teisi investoreid, kes globaalse rahatrüki taustal soovivad häid ideid rahastada.

Ellex Raidla ja Redgate Capitali läbiviidud uuringu tulemustest ja erinevate ettevõtete kogemustest kriisist pärit õppetundidest räägiti veebiseminaril „Ettevõtete ellujäämiskursus“, mida on võimalik järelkuulata. Seminaril kõneles minister Andres Sutt.