Avaleht Koos koroonast üle UURING I Tehisintellekti kaasamine juhtimisse kiirendab majanduskasvu
UURING I Tehisintellekti kaasamine juhtimisse kiirendab majanduskasvu

UURING I Tehisintellekti kaasamine juhtimisse kiirendab majanduskasvu

Šveitsi St Galleni Ülikoolis viidi professor Heike Bruchi ja Altimeter Groupi tehisintellekti analüütiku Susan Etlingeri  juhtimisel läbi uuring “Tehisintellekti põhiste lahenduste kasutamine juhtimises”, millest selgus, et tehisintellekti (AI) kasutamine juhtimises annab juhtidele rohkem aega olla inspireeriv ja humaanne liider.

Uuringu valimi moodustas 800 juhti Ameerika Ühendriikidest ja Euroopast. Uuriti nende hoiakuid ja seda, kuidas ja kas neil on plaanis kaasata tehisintellekti põhiseid lahendusi juhtimisse ja minna üle uuele kaasaegsele süsteemile. 76 protsenti vastanutest tunnistas, et soovivad lihvida enda oskusi AI valdkonnas, sest nende ettevõtetes kasutatakse märksa rohkem tehisintellektil põhinevaid lahendusi. Koguni 93.5% vastanutest plaanib 1–3 aasta jooksul investeerida tehisintellekti lahendustesse otsuste tegemisel. Kõik vastanud esindasid kiire majanduskasvuga ettevõtteid. Kiire ärilise kasvuga ettevõteteks defineeriti need ärid, mille eeldatav orgaaniline majanduslik kasv on enam kui 10 %.

Uuring kaardistas neli peamist tulemust:

  • Tehisintellekti kasutamine kiirendab majanduskasvu
  • Juhtidel on tänu AI lahendustele rohkem aega kolleege inspireerida ja motiveerida
  • Tehisintellektil on juhtimisele positiivne mõju
  • Tehisintellekti kasutatakse kõige rohkem otsuste tegemisel (53%), optimiseerimisprotsessides (43%) ja uute toodete ning teenuste arendamises (28%)

Kiire majanduskasvuga ettevõtted tunnetavad tehisintellektil põhinevate lahenduste kaasamise hädavajalikkust mitte ainult efektiivsuse, vaid ka rahalise kasvu kiirendamiseks. Veel väitsid respondendid, et kui tehisintellektil põhinevaid lahendusi rohkem kasutada, siis on juhtidel  varasemast enam aega tegeleda sotsiaalse kommunikatsiooni ehk meeskonnaliikmete inspireerimise ning motiveerimisega. Juhid plaanivad rohkem AI lahendusi kasutada kasutada tehisintellekti kolmes valdkonnas: otsuste tegemisel (47%), optimiseerimisprotsessides (43%) ja uute toodete ning teenuste arendamises (23%) . Otsuste elluviijad usuvad, et tehisintellektil on juhtimisele positiivne mõju.

Peamiste väljakutsetena nägid 47 % vastanutest uute ja muutuvate turutingimustega kohanemist ning personali seas tehisintellekti põhise juhtimiskultuuri loomist. Koguni 40% ärijuhtidest tunnetasid, et mahukas väljakutse on väärtuste lisamine kliendilahendustele tehisintellekti kaudu

Sellest tulenevalt ja üldise digitaalse revolutsiooni võimestamiseks on Microsoft ärijuhtidele välja lasknud programmi “Ärikool: tehisintellekt juhtimises” (AI Business School), mille eesmärk on tasuta harida ärijuhte tehisintellektil põhinevate lahenduste kasutamisel juhtimises. Programm aitab aru saada, kuidas kõige lihtsamalt kaasata tehisintellekti juhtimisse ja kursused on mõeldud tippjuhtidele ja spetsialistidele ning on vabalt kättesaadavad ja väga lihtsalt omandatavad. Lisaks saavad õppurid praktikat erinevate juhtumianalüüside põhjal.  Peale kursuse läbimist saavad osalejad ülevaate sellest, mida on vaja eduka tehisintellekti strateegia loomiseks ja organisatsioonis selle kasutusele võtmiseks ning soosiva kultuuri loomiseks. Programmil “Ärikool: tehisintellekt juhtimises” on neli peamist fookusvaldkonda: strateegia, ettevõtte kultuur, põhjendatud uued lahendused ja tehnoloogia. Teemad aitavad ettevõtete võtmeisikutel nimetatud valdkondades saavutada edu ja kaardistatakse peamised väljakutsed, mis otsustajaid ees ootavad.

Ärikooli programm aitab juhte järgmistes küsimustes:

  • Kuidas tehisintellektiga algust teha?
  • Kuidas tehisintellekti kaasata ja mis mõju kaasneb sellega ärile/tööstusele?
  • Kuidas kaasata tehisintellekt edukalt organisatsiooni töösse?
  • Kuidas tulla toime tehisintellektiga kaasnevate riskide ja kohustustega?

Ärikool: tehisintellekt juhtimises on arendatud koostöös INSEAD-iga, mis on maailma üks suurimaid ja juhtivamaid ärikoole. Seal õpib enam kui 1400 magistri- ja doktorikraadiga ärihuvilist ning igal aastal on sealsetest programmidest osa võtnud enam kui 11 000 juhti. Nende missiooniks on arendada vastutustundlikke juhte, kes suudaksid nii ärimaailma kui ka ühiskonda ümber kujundada.

Ärikool: tehisintellekt juhtimises hõlmab videosid ja kirjalikke tekste. Videod sisaldavad loenguid, küsimuste-vastuste vorme ning jutustusi tehisintellekti tehnoloogia alustaladest. Sisu uuendatakse regulaarselt – tegemist on dünaamilise, pidevalt areneva lähenemisviisiga kaasaegsele ettevõttele.

Vaata videot sellest, kuidas juhtida enda äri tehisintellekti kaudu!

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga