Avaleht Majandus Uuring: maapiirkondade tulevikku mõjutab enim tööstuse automatiseerimine
Uuring: maapiirkondade tulevikku mõjutab enim tööstuse automatiseerimine

Uuring: maapiirkondade tulevikku mõjutab enim tööstuse automatiseerimine

Lähima 15 aasta jooksul mõjutavad Eesti maapiirkondade arengut enim tehnoloogilised uuendused tööstustootmises ja energeetikas ning rahvastikutrendid ja uute töövormide levik, selgub Arenguseire Keskuse tellitud uuringust.

Tartu Ülikooli teadlased analüüsisid Eesti regionaalse majanduse tulevikuväljavaateid ja arengut mõjutavaid tegureid. Tööstustootmise automatiseerimine pakub võimalusi tööstuste säilitamiseks väikelinnades ja asulates ning ka uute investeeringute meelitamiseks. „Automatiseerimine vähendab nõudlust tööjõu järele ja tõstab keskustest kaugemal maapiirkondade konkurentsivõimet. Teiselt poolt kasvavad nõuded töötajate kvalifikatsioonile ja riskiks on, et paljude ettevõtete tänased ärimudelid ammenduvad,“ ütles Arenguseire Keskuse ekspert ja regionaalse majanduse uurimissuuna projektijuht Uku Varblane.

Asjade interneti rakendamine tootmisprotsessis suurendab tõhusust ja paindlikkust, kuid teiselt poolt on serverite ja võrkude ülalpidamine energiamahukas ja nõuab kõrget töökindlust, samuti kiiret ja kvaliteetset internetti. Lisaks toob see kaasa uusi riske küberturvalisuses.

Hajutatud energiasüsteemid tõstavad varustuskindlust ja energiajulgeolekut. Nutikate energiasüsteemide arendamine mõjutab positiivselt keskustest eemal ettevõtteid, pakkudes neile lisatulu.

Täiendavaid võimalusi maapiirkondade arenguks pakuvad uute töövormide ja paindliku töökorralduse levik, inimeste rahvusvahelise liikuvuse suurenemine, rahvastiku vananemine ja kliimamuutusest tulenev kasvav toiduvajadus. Rahvastiku vananemisega ja kultuurilise mitmekesisuse süvenemisega võib kaasneda vastulinnastumine, kui inimesed kolivad linnast maale.

Uuenduste ja sotsiaalmajanduslike protsesside mõju regionaalsele arengule sõltub siiski iga regiooni omadustest, näiteks asustussüsteemi iseloomust, tegevusmahust, sotsiaalmajandusliku arengu tasemest ja loodusressursside olemasolust. Jätkusuutliku regionaalarengu jaoks on väga oluline kohapõhine, olemasoleva majandusstruktuuri, tööstuse ja teeninduse digitaliseerimise taseme ja tööjõuoskustega arvestav regionaalpoliitika.

Arenguseire Keskuse regionaalse majanduse uurimissuuna keskne eesmärk on selgitada regionaalse majanduse arengustsenaariumeid Eestis 2035. aasta perspektiivis. Uurimistöö valmib novembris.