1. Avaleht
  2. Majandus
  3. Uuring näitas, millised on eestlaste ootused pensionile
Uuring näitas, millised on eestlaste ootused pensionile

Uuring näitas, millised on eestlaste ootused pensionile

Paljude eestlaste, lätlaste ja leedulaste ootused riiklikule pensionile on liiga suured ja vastuolus keskmise palga ning pensioni tegeliku suhtega, näitab värske uuring.

Luminori tellimusel Eestis, Lätis ja Leedus läbiviidud uuring näitas, et 10% eestlastest, 12% leedulastest ja tervelt 21% lätlastest soovib jääda pensionile suurema sissetulekuga kui nad praegu teenivad. 10% eestlastest ja lätlastest ning 18% leedulastest usub, et pensionil olles piisab majandusliku stabiilsuse tagamiseks 71–80% oma praegusest sissetulekust. Tervelt 39% eestlastest aga ei oska hinnata oma sissetulekuvajadust pensionieas.

„Paraku on inimeste ootused oma pensioniea sissetulekutele reaalsusest kaugel,” nentis Luminori pensionide fondijuht Vahur Madisson. Eestis tõusis 1. aprillist keskmine pension küll 700 euroni, samas ulatus keskmine palk esimeses kvartalis 1741 euroni, mis tähendab, et keskmine pension moodustab keskmisest palgast vaid 40%. Sellist osa praegusest sissetulekust pidas pensionieas piisavaks vaid 5% eestlastest.

Madisson märkis, et riigilt saadav pension ei taga pensionile jääjale kaugeltki samasugust elatustaset kui tööl käies. „Samuti teame, et pikemas perspektiivis tööealine elanikkond pidevalt väheneb ning me ei saa loota riikliku pensioni kiirele suurenemisele, pigem vastupidi,” selgitas Madisson.

Madissoni sõnul peaks igaüks mõtlema oma pensionipõlve täiendavale kindlustamisele, olgu selleks siis pensioni kolmas sammas, hoiused või investeerimine erinevatesse varadesse. „Investeerimise puhul tuleb silmas pidada, et pensioniea lähenedes on tark paigutada oma varad riskantsematest lahendustest konservatiivsematesse,” lisas ta.

Pensionit, mis moodustab senisest sissetulekust 71–80%, mainiti uuringus kõige enam piisavaks nende inimeste poolt, kel on kõrgem haridus ja palk. Samas need vastanutest, kes teenivad praegu alla 1000 euro, ütlesid sagedamini kui teised, et nad vajaksid pensionieas senisest suuremat sissetulekut. Teisalt inimesed, kes teenivad praegu rohkem kui 1000 eurot, vastasid rohkem kui teised, et pensionieas piisab neile sissetulekust, mis on 91–100% nende senisest tulust.

  • Luminori tellimusel viis aprillis ja mais uuringu kolmes Balti riigis läbi uuringufirma Norstat. Küsitleti kokku 3005 inimest vanuses 18–74.
Head Uudised GoodNews