Avaleht Uudis Käinas käib suur ümberehitus, teiste seas valmib kardirada 600 000 euroga
Käinas käib suur ümberehitus, teiste seas valmib kardirada 600 000 euroga

Käinas käib suur ümberehitus, teiste seas valmib kardirada 600 000 euroga

Käina spordikeskus kuulutas mais välja hanke uue kardiraja ehitaja leidmiseks, mille võitis Tariston.

Hanke eesmärgiks on kooskõlas Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringuga ehitada välja Käina kardirada. Tööd hõlmavad kardiraja alus- ja kattekonstruktsioonide ehitustöid koos sademeveekanalisatsiooni, drenaaži ja piirdeaedadega. Projekteeritud kardiraja pikkuseks on ligi kilomeeter ja liikumine toimub päripäeva. Rajale on projekteeritud üheksa kurvi, millest viis on paremale ja neli vasakule.

Kardiraja asemele kerkib uus Käina, kirjutas Hiiu Leht. Novembris omandas Spordi 8 kinnistu 400 000 euroga Hiiumaa tarbijate ühistu. 9000-ruutmeetrise ärimaa müüs vald ühistule kohustusega ehitada vähemalt 1200-ruutmeetrine kaubandus­pind ja investeerida 1,5 miljonit eurot.

Edasine sõltus ühistu juhataja Kaja Antonsi sõnul paljuski sellest, kuidas koostöö osapoolte vahel sujuma hakkab. “Uue kaubanduskeskuse rajamine on tarbijate ühistu, Hiiumaa valla, Käina osavalla, Elektri­levi, maanteeameti ning paljude teiste piirkonna kinnistu­omanike ja eraette­võtjate keerukas koostöö­projekt,” selgitas ta.

Samaaegselt kaubanduskeskuse ehitusega rekonstrueerib maanteeamet Käina maantee ristmikku, rajatakse uued kergliiklusteed, uus Spordi tänav ja sellele mahasõidud nii Käina maanteelt kui ka Mäe tänavalt, ehitatakse ja uuendatakse tänava­valgustust ja sadeveekanalisatsiooni ning maanteeäärsed elektriõhuliinid paigaldatakse teealusesse maakaablisse. Seoses teeremondiga on 27. juulini suletud Rudolf Tobiase majamuuseumist mööduv tee. Käina vallamaja ja kooli juures asuvad peatused taastatakse suve teisel poolel vastavalt teetööde valmimisele.

Uus kardirada peaks valmima augustiks. See saab olema endisest kvaliteetsem. Hinnanguliselt arvati selle ehituse maksumuseks 400 000 eurot. Valla kava oli saada see summa kaubanduskeskuse kinnistu müügist. Lõpuks osutus Taristoni lepingu maksumuseks koos käibemaksuga 614 732 eurot.

Uue kardiraja kõrvale on kavas rajada müratõkked. Kui vanal rajal sai võistlusi korraldada vaid kõrvalasuva Dagöplasti kollektiivpuhkuse ajal, siis uue detailplaneeringu järgi asub tehas eraldi suletud alal ja võistlusi saab korraldada ettevõtte töörahu häirimata.

“Käina Konsum on viimasel kümnendil olnud ühistu kõige kasumlikum kauplus ja seega on ka paljud viimastel aastatel ühistu poolt ellu viidud arengud olnud võimalikud just tänu Käina kauplusest teenitud tulule. Ühistu nõukogu nõustus Hiiumaa valla pakutud krunti soetama turusituatsioonist kõrgema hinnaga vaid eeldusel, et vald suunab kinnisasja võõrandamise tulu uue kardiraja ja sellega seotud taristu rajamisse,” ütles Antons.

1990. aastal ehitatud Käina kardirada oli üks tuntumaid Eestis.