Avaleht Keskkond

Keskkond

Elisa alustas pikaajalist partnerlust Sunly Cityga rajamaks mobiilimastide juurde päikesepargid, et suurendada rohelise energia tarbimist. Kokku plaanitakse pilootprojekti raames päikeseparkidega varustada 10 mobiilimasti üle Eesti. „Vastutustundliku ettevõttena on Elisa üheks jätkusuutlikkuse valdkonna põhisuunaks roheenergia ja energiatõhusus. Elisa kasutab  oma tugijaamade töös juba täna 100% taastuvatest energiaallikatest ostetud elektrit, läbi mille pakume klientidele enda võrgus teenuseid. […]

Eesti suurimas elektriautode laadimisvõrgus Enefit Volt laeti juulis enam kui 1 miljoni heitmevaba kilomeetri läbimist võimaldav kogus rohelist elektrit. Enefit Volti tootejuht Viljar Kont peab seda märgiliseks tähiseks, sest ühest küljest saavutati vaid ühe kuuga märkimisväärne heitmete kokkuhoid, kuid samal ajal näitab see fakt elektriauto kasutajate kindlust särtsusõidukiga võtta ette ka pikemaid puhkusereise. „Elektriautode osakaal […]

Kuna keskkonnasõbralike elektriautode saadavus ja sortiment on järjest paranemas, soovitab Luminor Liisingu juht Andrus Soodla kaaluda uue masina soetamisel esmalt just seda varianti. „Elektriautode arengukõver on küll alles algusjärgus, kuid sellegipoolest on keskkonnasõbralike autode valik muljetavaldavalt kasvanud. Kuna autotööstuse ja kogu ühiskonna suund laiemalt on aina enam elektriautode poole ning areneb ka seda toetav taristu, […]

Ligi pooled väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest kasutavad äritegevuses taastuvenergia allikaid või plaanivad sellesse lähiajal investeerida, selgus Luminori tellimusel Balti riikides läbi viidud uuringust. Luminori äripanganduse juhi Marjan Savtšenko sõnul juhindub üha rohkem ettevõtete juhtidest äritegevuses jätkusuutlikkusest ning loob ka selleks vajalikke rohestrateegiaid. Uuringus osalenud juhtidest kinnitas 44%, et on võtnud äris rohelisema kursi, plaanib seda lähiajal […]

Maxima suurematest kauplustest on alates sellest nädalast võimalik osta lahtistest lettidest toitu oma taarasse – olgu see siis plastikust, klaasist või metallist toidukarp või -purk. „Maxima peab oma ökoloogilise jalajälje vähendamist üha olulisemaks. Eelmise aasta lõpus alustasime regulaarset koostööd Toidupangaga, kuhu annetab juba valdav osa meie kauplustest. Sel suvel otsustasime astuda järgmise sammu plastpakendite vähendamiseks,“ […]

Finnair on sõlminud uue kütusemüügilepingu Colorados asuva taastuvkütuste tootjaga Gevo, Inc. Viieaastane leping näeb ette, et alates 2027. aastast ostab Finnair säästvat lennukütust (SAF) 2,6 miljonit liitrit aastas. Eeldatav lepingu maksumus viieaastase perioodi jooksul on 192 miljonit dollarit. Leping on osa oneworld® Alliance’i plaanist osta Gevolt aastas kuni 7,5 miljonit liitrit säästvat lennukikütust. Finnair kasutab […]

Ülemiste City loobub oma territooriumil ühekordsete pakendite kasutamisest ja alustab koostööd Ringoga, et vähendada kaasa müüdava toiduga tekkivat pakendiprügi. Kokku paigaldatakse Ülemiste City parkidesse, parklatesse, fuajeedesse ja toidukohtade lähistele üle 30 tagastuskasti. Sügiseks loodetakse tööle saada lihtne ja arusaadav koostöömudel kontoritega, mis võimaldab kõikidel töötajatel oma kontoris vabaneda korduspakenditest. „Oleme enam kui 13 000 inimesega ühe väikese Eesti linna mõõtu ärilinnak ja muutuseid tuleb planeerida seda […]

Nordecon sõlmis mai alguses koostööleppe Eesti Energiaga, et viia kõik kontserni elektrienergia tarbimiskohad üle rohelisele energiale. Lepinguga on hõlmatud kõik Nordeconi tütarettevõtted ja ehitusobjektid. Leping kogumahus 20 GWh kehtib 8,5 aastat ehk 2030. aasta lõpuni. Tegemist on Eesti ehitussektori ettevõtete seas seni ulatuslikuma sammuga riigi kliimaeesmärkidesse panustamisel. Tänu roheenergiale üleminekule jääb lepinguperioodi vältel õhku paiskamata […]

Keskkonnaministeeriumil on kavas peagi kehtestada nõue, et avalik sektor ning riigiettevõtted hakkaksid hankima ainult keskkonnahoidlikke busse, veokeid ja sõiduautosid. Plaanitav määrus seaks avaliku sektori ja riigiettevõtete hankijatele kohustuse võtta maanteesõidukite riigihangete puhul arvesse maanteesõiduki või teenuse kogu kasutusiga hõlmavat energia- ja keskkonnamõju, sealhulgas energiatarbimist ning CO2 ja saasteainete heidet. Määrus puudutaks ka teenuseid, näiteks maantee […]

Maaeluminister Urmas Kruuse saatis kooskõlastusringile määruste muutmise eelnõu, millega võimaldatakse kalandusettevõtjatele üleminekut rohelisematele energiaalikatele. Kooskõlastusringile saadetud määruste muudatuste eelnõu panustab ettevõtjate kulutuste vähenemisele tootmisprotsessis, mis aitab tagada kalandus- ja vesiviljelussektori elujõudu ja konkurentsivõimet. „Muudatustega täiendatakse loetelu abikõlblikest kuludest, millega toetatakse Eesti kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisega tegelevate ettevõtete struktuurset üleminekut energia- ja keskkonnasäästlikumatele transpordivahenditele. Nõnda saab sektor […]