Avaleht Majandus Kuldne kvaliteedimärgis läks vastutustundliku äritegevuse eest ABB ASile
Kuldne kvaliteedimärgis läks vastutustundliku äritegevuse eest ABB ASile

Kuldne kvaliteedimärgis läks vastutustundliku äritegevuse eest ABB ASile

abb_logoEesti juhtiv energeetika- ja automaatikatehno-loogiaettevõte ABB AS pälvis vastutustundliku ning sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt jätkusuutliku äritegevuse eest kuldse kvaliteedimärgise. Jätkusuutliku ettevõtluse indeksi tulemuste põhjal annab kvaliteedimärgiseid välja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum.

”ABB keskendub toodete kogu elutsükli keskkonnamõju vähendamisele oma ärimudeli lahutamatu osana nii globaalselt kui lokaalselt,” märkis ABB Balti riikide juht Bo Henriksson. ”Meie vastutustundliku ja jätkusuutliku tegevuse praktikad põhinevad süsteemsel tähelepanul oma keskkonnajuhtimisele, töökeskkonna parendamisele ja kogukonna arengusse panustamisele Eestis.”

Kuldmärgis omistati ettevõtetele, kes said jätkusuutliku ettevõtluse indeksis vähemalt 90 protsenti võimalikust maksimumtulemusest. Indeksi küsimustikuga hindas Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ettevõtete läbimõeldud, strateegilist ja põhitegevusega seotud lähenemist vastutustundlikule äritegevusele ning oma ettevõtte sotsiaalse ja keskkonnaalase mõju juhtimisele.

”Indeksi koostamise eesmärk on teada saada, kui teadlik ja süsteemne on vastutustundlikkuse ning sotsiaalse ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse sidumine strateegia ja põhitegevusega Eesti ettevõtetes,” ütles Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Marko Siller. ”Kuldmärgise pälvinud ABB paistab silma sellega, et on suutnud jätkusuutlikkuse teemad ja vastutustundliku tegevuse põhimõtted integreerida oma põhitegevusse.”

Näiteks viidi ABB Jüris asuvates tehastes läbi energiaauditid ning tehti muudatusi (kütte ja valgustuse automatiseerimine, hooneautomaatika süsteemide programmide ja graafikute muutmine, jääksoojuse kasutamine ventilatsioonis, üleminek gaasiküttele), mille tulemusena on küttekulu vähenenud pea 40 protsenti.

Iga-aastaselt koostatakse ettevõttes põhjalik säästva arengu raport kõigi keskkonnaaspektide analüüsiks. Koostöös jäätmekäitlejatega on analüüsi tulemusena jõutud selleni, et sorteeritakse põhjalikult kõik jäätmed ning suudetakse täna neist 97 protsenti taaskasutada. Jätkusuutlikkuse kriteeriumid on olulised ka ettevõtte tarnijate ja alltöövõtjate hindamisel.

ABB keskkonna- ja tööohutusspetsialist Katrin Meos kinnitas, et osalemine jätkusuutliku ettevõtluse indeksi hindamisel on aidanud ABB-l kommunikeerida fookust ärieetikale, esitada häid näiteid töötajate ja kolmandate osapoolte kaasamisest ning rõhutada koostööd erinevate osapooltega, nagu näiteks ülikoolid, kohalik omavalitsus jt.

”ABB jaoks tähendab jätkusuutlikkus ka vastutustundliku naabri ja kogukonnaliikme rolli. Kahe uue tehase rajamisel Rae valda arutati ja kooskõlastati keskkonnaküsimused ja võimalikud mõjud planeerimise jooksul läbi naabruses elavate inimestega, jooksvalt reageeritakse kogukonnast tulevatele signaalidele nagu mürarikaste protsesside täiendav isoleerimine,” rääkis Meos.

Ta lisas, et jätkuvalt pööratakse ABB-st suurt tähelepanu tööohutusele, mis on ettevõtte üks põhiväärtusi. ”Möödunud aastal oli fookuses lisaks oma töötajatele ka alltöövõtjate ja kolmandate osapoolte ohutus,” märkis Meos. ”Korraldasime alltöövõtjatele tööohutusalaseid koolitusi ning tegime filmi, mida kasutame kõige tehase külastajate juhendamisel. Esmakordselt toimus ABB töötajatele tööohutusnädal, mille raames pöörati tähelepanu töökohaergonoomiale, ohuolukordadest teavitamise parandamisele ja juhtkonna liidrirollile tööohutuskultuuri loomisel.”

ABB (www.abb.com) on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille kliendid on tööstus-, infrastruktuuri- ja transpordiettevõtted. ABB tehnoloogiad aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud keskkonnamõjusid. ABB kontsern annab tööd ligi 145 000-le inimesele umbes sajas riigis.

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kahte valdkonda: tootmine (generaatorid, ajamid, taastuvenergiaseadmed, elektrikilbid, komplektalajaamad) ning müük (ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektid, kesk- ja madalpingeseadmed, automaatikaprojektid, robotid, korrashoiuteenused). ABB on pälvinud viis korda (2007, 2008, 2009, 2011, 2014) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra (2008) Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“.