Avaleht Majandus 5 nõuannet tööandjale peresõbraliku töökeskkonna loomiseks
5 nõuannet tööandjale peresõbraliku töökeskkonna loomiseks

5 nõuannet tööandjale peresõbraliku töökeskkonna loomiseks

Foto: Shutterstock

Töö- ja pereelu vahelise tasakaalu leidmine on alati olnud nii tööandjale kui töötajale väljakutseks, kuid tööandja panus õige töökultuuri loomisel on kindlasti investeering, mis suurendab usaldust tööandja vastu ning teeb ka töötajad rõõmsamaks.

Peresõbraliku tööandja algmärgise pälvinud Eesti suurima toitlustusettevõtte Baltic Restaurants Estonia AS personalijuht Gerdi Tilts tunnistab, et näeb oma igapäevapraktikas, kuidas töötajad on rahulolevamad ja pühendunumad, kui tunnetavad tööandja siirast huvi nende murede ning vajaduste vastu. Lisaks on seeläbi ka töötajate isiklik elu harmoonilisem ning töö- ja pereelu rohkem tasakaalus.

Mitmete uuringute kohaselt on just peresõbralikud tööandjad ka konkurentsivõimelisemad ning peresõbralikkusest on saamas järjest olulisem argument ka töökoha valikul.

Tilts jagab mõtteid harmoonilisema ja õnnelikuma töökeskkonna loomiseks Baltic Restaurants Estonia AS näitel.

Hooli oma töötajatest

Kui töö nõuab erirõivastust, siis tasub investeerida kvaliteetsetesse tööriietesse, – jalanõudesse ja töövahenditesse, mis tagavad töötaja turvalisuse. Samuti aitavad regulaarsed töökeskkonna vaatlused märgata võimalikke ohuolukordi ning panevad töötajaid end turvaliselt tundma. Olenevalt töötajate tööülesannetest ja tööiseloomust, võiks lisada regulaarse tervisekontrolli tegevuste hulka ka terviseprobleeme ennetava iseloomuga analüüse. „Võimalusel tuleb töötajatele tagada tasakaalustatud toidukorrad ja osalemine erinevates tervislikkust ausse tõstvates tegemistes,“ selgitas personalijuht.

Enneta tööstressi

Tööandja poolt on oluline juurutada sõbralikku töökeskkonda, mille märksõnadeks on „kuulamine“ ja “märkamine” – seda nii saavutusi kui stressiilminguid silmas pidades. Alustuseks tasub investeerida juhtide koolitamisesse, et maandada läbi juhtimisstiili parendamise tööstressi tekkimise võimalusi või lahendada stressiilmingute puhul oskuslikumalt erinevaid mureküsimusi. „Koostöös Töötukassaga oleme sel aastal läbi viinud „Märka stressi!“ töötube, kus said osaleda kõik meie töötajad,“ rääkis Tilts, kelle sõnutsi on väga oluline pidada töötajatega regulaarseid vestlusi ning suunata neid ka ise tööstressi märkama ning leevendama.

Toeta töötaja arengut

Üha enam väärtustatakse tööandjaid, kes võimaldavad töötajatele erinevaid koolitusi oma oskuste ja teadmiste laiendamiseks. Samuti võiks tööandja toetada töötajat ümberõppes, korraldada ise töötubasid ja julgustada töötajaid osa saama ettevõttesisestest karjäärivõimalustest. Erinevad otsused ei pea sündima üksnes juhatuse tasandil – kaasa töötajaid tööprotsesside parendamiseks ning vastutasuks saad pühendunumad töötegijad.

Arvesta lapsehoolduspuhkusel olijatega

Lapsehoolduspuhkusel olevaid töötajaid tasub kindlasti kaasata ettevõtte tegemistesse! Nii tunneb töötaja, et on endiselt osa ettevõttest ning oodatud tööle tagasi ka pärast pikemat puhkust. Ühisürituse või koolituse lähenedes, jaga teavet ka lapsehoolduspuhkusel olijaga.

Väärtusta töötaja peret

Kuna ka töötajate pered on tööandjale olulised, tuleks nendega võimalusel arvestada. Suurepäraseks ettevõtmiseks on ühisürituste korraldamine – ühine jõulupidu või meeleolukad ekskursioonid – kuhu kaasatakse ka töötajate pereliikmeid, tekitades seeläbi täiendavaid võimalusi ühiseks ajaveetmiseks. Peresõbraliku ettevõttena võiks tööandja kaaluda ka lisapuhkusepäevade andmise võimalust olulisimate perekondlike sündmuste puhul – näiteks lapse esimene koolipäev ja lasteaia või kooli lõpetamine, perekonnaliikme pulmad või matused.