Avaleht Majandus Euroopa operaatorid kehtestasid asjade interneti seadmetele ühtsed nõuded
Euroopa operaatorid kehtestasid asjade interneti seadmetele ühtsed nõuded

Euroopa operaatorid kehtestasid asjade interneti seadmetele ühtsed nõuded

Euroopa asjade interneti ja 5G-võrkude operaatoreid ühendav Euroopa IoT Operaatorite Kogu võttis vastu otsuse kehtestada ühtsed tehnilised nõuded sensoritele ja seadmetele, mis töötavad avalikes asjade interneti võrkudes või süsteemides.

Eestis saavad seadmetootjad teha vajaliku vastavuskontrolli kogusse kuuluva Levikomi kaudu. Viinis toimunud kogu istungil osalenud Levikomi tegevjuht Peep Põldsamm selgitas, et eesmärk on tagada üle-euroopaliselt teenuste ja lahenduste kvaliteetne toimimine asjade interneti võrkudes. “Nii nagu 1990. aastatel olid mobiilioperaatorid enne ühtsete nõuete kehtestamist hädas standardile ja tehnilistele nõuetele mittevastavate GSM-i kliendi- ja võrguseadmetega, tekitavad täna asjade interneti võrkude opereerijatele probleeme standardile mittevastavad seadmed. Näiteks üritavad seadmetootjad teha järeleandmisi signaali leviala osas, et pikendada aku kestvust, kliendi jaoks aga tähendab see ebakvaliteetsemat teenust,” selgitas Põldsamm.

“Asjade interneti võrku saab ühendada tuhandeid erinevaid seadmed, näiteks kaugloetavad veearvestid, kodulooma seireseadmed, mulla niiskusesensorid, auto nutivalve seadmed ja poe külastajate loendurid. Kõik erinevad seadmed peavad asjade interneti võrgus ühtemoodi töötama ja vastama ühtsetele tehnilistele nõuetele,” rääkis Levikomi asjade interneti ärisuuna juht Ove Tüksammel. “Nõuete ühtlustamine on nii operaatorite, klientide kui ka seadmetootjate huvides.”

Vastavustunnistus on vaja saada kogu ühelt liikmelt, kuid see kehtib ka kõikide teiste liikmesoperaatorite võrkudes. Seega hoiab see seadmearendajal kokku palju aega ja kulusid ning seeläbi on palju lihtsam saada kogu Euroopa turule.